WILKOWO pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ks. Mariusz ILIASZEWICZ (1.08.2013) - proboszcz

Liczba wiernych: 1550

Erygowana: 15 sierpnia 2006 r.

Odpust: 8 września

Historia

Do utworzonej w 2006 r. parafii włączono miejscowości, które przynależały wcześniej do parafii pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie oraz do parafii pw. św. Bartłomieja w Ołoboku.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

WILKOWO – pw. Narodzenia NMP (7.30, 11.00)

Neogotyk, bud. w XIX w., pośw. 8 września 1945 r.

BORÓW – pw. Chrystusa Króla (12.30)

Bud. 1855 r., neogotyk, wzmianka o kościele z 1500 r., do 1945 r. filia par. w Świebodzinie, pośw. 1936 r.

ŁUGÓW – pw. św. Elżbiety Węgierskiej (9.30)

Gotyk, bud. 1670 r. przez cystersów z Paradyża., pośw. 1855 r.

Terytorium parafii

Borów, Ługów, Rozłogi, Wilkowo

Poprzedni proboszczowie

ks. Stanisław Klich – 15.08.2006 r.

Wizytacje kanoniczne

2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content