poniedziałek , 24 czerwca 2024

ŻAGAŃ pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

ks. mgr Marcin SIEWRUK (1.08.2020) - proboszcz

ks. mgr Marek OGRODOWIAK (26.08.2019) - wikariusz

Liczba wiernych: 7364

Erygowana: 1 czerwca 1971 r.

Odpust: 31 maja

Historia

Pierwsza drewniana świątynia na wzgórzu po zachodniej stronie Żagania powstała prawdopodobnie w 1404 r. Z czasem, z inicjatywy opata augustianów Heinricha Stanislava wzniesiono tu murowany kościół. Od 1540 r., kiedy to zgodnie z rozkazem księcia Henryka Żagańskiego zaprzestano odprawiania nabożeństw katolickich, świątynia przez wiele lat była opuszczona. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) została splądrowana przez Szwedów. Odnowiono ją w 1691 r. dzięki staraniom opata Andreasa Adalberta Thiele. Katolicką parafię erygowano przy niej w 1971 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŻAGAŃ – pw. Nawiedzenia NMP (7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 18.00)

Bud. 1484 r., przebud. i powiększony  przez przedłużenie nawy ku zachodowi i dostawienie kaplicy w poł. XVIII w. W obecnej postaci barokowy, z zachowanymi częściowo cechami gotyku, jednonawowy. Do roku 1971 był kościołem cmentarnym. Odrestaurowany w latach 1988-91, pośw. 1969 r. Prezbiterium i nawa w części nakryta sklepieniem sieciowym, wspartym na przyściennych ostrołukowych arkadach; późnorenesansowy ołtarz kamienny z ok. 1600 r.

STARY ŻAGAŃ– pw. NMP Królowej Polski (9.15)

Dawniej św. Wincentego (dla upamiętnienia przeprawienia przez Bóbr jego relikwii), zbud. w XII w., romański, prezbiterium z XV w., rekonstrukcja w XVIII w., murowany z kamienia polnego, jednonawowy, wyposażenie skromne z okresu baroku, generalny remont 1992-93 r. Kościół ogrodzony jest kamiennym murem z XV-XVI w., z barokową bramą, zwieńczoną figurą św. Jana Nepomucena, kościół pośw. 1946 r.

ŻAGAŃ (KOLONIA LASKI) – kaplica pw. św. M. M. Kolbe (12.15)

Zaadoptowana ze świetlicy miejskiej, czynna od 1991 r.

Terytorium parafii

Pożarów, Stary Żagań, Żaganiec, Żagań (ul. Akacjowa, ul. Asnyka, ul. Bema, ul. Bolesławiecka, ul. Brzozowa, ul. Buczka, ul. Chrobrego, ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Fabryczna, ul. Findera, ul. Iławińska, ul. Klonowa, ul. Kochanowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Łukasiewicza, ul. Miodowa, ul. Młynarska, ul. Nadbobrze, ul. Narutowicza, ul. Okrzei, Os. XXX-lecia PRL, ul. Piastowska, ul. Plater, ul. Podgórna, ul. Poprzeczna, ul. Przyjaciół Żołnierzy, ul. Pstrowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Reymonta, ul. Robotnicza, ul. Sosnowa, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Staszica, ul. Stroma, ul. Śląska, ul. Świerkowa, ul. Wesoła, ul. Węglowa, ul. Zamkowa, ul. Żaganny, ul. Żarska, ul. Żwirki i Wigury).

Poprzedni proboszczowie

ks. Wojciech Bogacki – 1969 r.

ks. Józef Dratwa – 11.07.1987 r.

ks. Eugeniusz Jankiewicz – 20.07.2011 r.

ks. Jarosław Stoś – 12.07.2015 r.

Powołania w parafii

ks. Andrzej Grządziel, ks. Krzysztof Kocz, o. Jerzy Nowicki CSsR, s. Ewa Jędrzejak SMB, s. Salomea Łangowska CSE, s. Benedykta Stefaniak SMM, s. Sergia Walczak SPI

Wizytacje kanoniczne

1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Józef Michalik), 1997 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content