poniedziałek , 24 czerwca 2024

ŻAGAŃ pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ks. kan. mgr Władysław TASIOR (1.08.2017) - proboszcz

ks. mgr Łukasz BAJCAR (25.08.2020) - wikariusz

ks. lic. mgr Adam ŻYGADŁO (25.08.2023) - wikariusz

ks. kan. Zbigniew MATWIEJÓW (1.08.2020) - emeryt

Liczba wiernych: 9000

Erygowana: XIII w.

Odpust: 15 sierpnia

Historia

Pierwsza wzmianka o kościele poch. z 1272 r., a historycznie nawiązuje do istniejącego w drugiej połowie XII w. grodu kasztelańskiego. Po ukształtowaniu się miasta w pierwszej połowie XIII w. kościół został rozbudowany i przejął funkcję duszpasterską. Dokumenty z 1272 r. potwierdzają istnienie w Żaganiu archidiakonatu, oraz fakt, iż w 1284 r. książę głogowski Przemko sprowadził z Nowogrodu Kanoników Regularnych św. Augustyna. Brat Przemka, Konrad w 1299 r. przekazał zakonnikom zamek na tymczasową siedzibę klasztoru. W rezultacie zamek ten w XIV w. został rozbudowany, tworząc gotycki kompleks budowli klasztornych. W 1539 r. protestanci przejęli siłą kościół, przebywając w nim przez 10 lat. Odchodząc zabrali z sobą przebogate gotyckie wyposażenie, m.in 12 ołtarzy, figury i obrazy. W latach 1740-58 wzniesiony został nowy konwikt klasztorny i szkoła nowicjatu. W 1810 r., z rozkazu rządu pruskiego nastąpiła kasata klasztoru. Odtąd kościół i parafię katolicką przejęli niemieccy księża diecezjalni i posługę tę pełnili do roku 1945. W tymże roku kościół uszkodzony wskutek działań wojennych przejęła nowa administracja kościelna Dolnego Śląska. Duszpasterzami parafii byli Polacy, Księża Misjonarze św. Wincentego à Paulo. W październiku 1969 r. duszpasterstwo w parafii przejęli księża diecezjalni z Metropolii Wrocławskiej. W roku 1972 nastąpiła stabilizacja administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych i Żagań przeszedł pod administrację diecezji gorzowskiej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŻAGAŃ – pw. Wniebowzięcia NMP (7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00)

Architektura gotycka, wyposażenie wnętrza barokowe. Bud. XIII/XIV w., powiększony w II poł. XIV w., po pożarach w 1472 i 1486 odbudowany, konsekrowany w 1497 r. W 1515 r. przedłużony w kierunku zachodnim, w 1602 r. dobudowano loggię od zachodu. Po zniszczeniach przez pożary w 1677, 1688 i 1730 r. wnętrzu nadano bogaty wystrój  i wyposażenie barokowe. W roku 1778, na niszczonej wielokrotnie piorunami wieży kościelnej, założono pierwszy w Europie piorunochron. 29.06.1946 r., po zniszczeniach wojennych, został poświęcony przez administratora ks. dra Karola Milika. Gruntowny remont dachów i instalacji oraz pełną renowację wnętrza przeprowadzono w latach 1972-1990. Prezbiterium: ołtarz główny wzniesiony za opata Thiel pod koniec XVII w. W ołtarzu znajdują się figury Ojców Kościoła, rzeźby z drewna: św. Ambroży z ulem na pszczoły - symbol pilności i uczciwości w pracy, św. Grzegorz z gołębiem - znak łagodności i słodyczy, św. Augustyn z gorejącym sercem - znak zapału w wierze i miłości, św. Hieronim z lwem - symbol męstwa i siły. U góry postaci świętych kobiet: św. Katarzyna, św. Barbara, św. Jadwiga i św. Anna. W centrum ołtarza obraz na płótnie z r. 1779 malarza Gustawa Dittenberga, przedstawiający Zwiastowanie. Witraż nad ołtarzem przedstawia scenę Ukoronowania NMP z 1946 r. W prezbiterium stalle, na nich płótna z 1695 r., przedstawiające 18 scen z życia św. Augustyna.

ŻAGAŃ – pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła (10.00)

Gotyk, bud. 1292 r., przebud. XIV-XV w.; wieża przebud. w latach 1696-1702; kościół początkowo należał do franciszkanów, później tj. od 1633 r. duszpasterstwo objęli jezuici; w ołtarzu gł. obraz na płótnie z końca XVII w., przedstawiający Męczeństwo Apostołów; kościół pośw. w II Niedzielę Adwentu 1964 r. przez bp. B. Kominka

ŻAGAŃ – pw. Ducha Świętego (16.00)

Późnobarokowy, bud. 1701-1702 r., wieża nadbud. w 1785 r. Generalny remont w latach 1970-72; pośw. 24 października 1971 r. przez bp. Urbana. Wewnątrz znajdują się 3  ołtarze późnobarokowe: główny - Zesłanie Ducha Świętego, boczne - Świętej Rodziny i Zwiastowanie NMP.

ŻAGAŃ – kaplica zakonna sióstr adoratorek pw. bł. Marii de Mattias

ŻAGAŃ – kaplica domowa na plebanii pw. bł. Czesława

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

Plac Klasztorny 5, 68-100 Żagań, tel. 68-377-20-21

Terytorium parafii

Żagań (ul. Armii Krajowej, ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. Augustynów, ul. Chopina, ul. Boczna, ul. Bracka, ul. Browarna, ul. Dąbrowskiego, ul. Długa, ul. Dworcowa, ul. M. Fornalskiej, ul. Gimnazjalna, ul. Górna, ul. Graniczna, ul. Halicka, ul. Henryka Brodatego, ul. Jaśminowa, ul. Joselewicza Berka, ul. Karpińskiego, ul. B. Kędzierzawego, Pl. Klasztorny, ul. Kolejowa, ul. Kopernika, ul. Koszarowa, ul. Kożuchowska, ul. Krasickiego, ul. Kręta, Pl. Królowej Jadwigi, ul. Kwiatowa, ul. Libelta, ul. Łąkowa, ul. Łokietka, ul. Łużycka, ul. 1-go Maja, ul. Mickiewicza, ul. Moniuszki, ul. Morelowa, ul. Myśliwska, ul. Niepodległości, ul. Nocznickiego, ul. Nowogródzka, ul. Nowotki, ul. Paderewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Pomorska, ul. Porzeczkowa, ul. Północna, ul. Rybacka, ul. Rynek, ul. Rzeźnicka, ul. H. Sawickiej, ul. Sienkiewicza, ul. Skarbowa, ul. Słowackiego, Pl. Słowiański, ul. Sobieskiego, ul. Starowiejska, ul. Szpitalna, ul. Szprotawska, ul. Świerczewskiego, ul. Teatralna, ul. Traugutta, ul. Wałowa, ul. Warszawska, ul. Waryńskiego, ul. Wojska Polskiego, Pl. Wolności, Pl. Zamkowy, ul. Zielona, ul. Żółkiewskiego).

Poprzedni proboszczowie

ks. Alojzy Grucel CM – 1946 r.

ks. Jan Iwuć CM – 1957 r.

ks. Edmund Łowiński CM – 1958 r.

ks. Jan Majchrzycki CM – 1961 r.

ks. Andrzej Balicki CM – 1963 r.

ks. Sylwester Balcerek CM – 1964 r.

ks. Eugeniusz Kapusta – 17.10.1969 r.

ks. Władysław Kulka – 2.08.1994 r.

ks. Zygmunt Mokrzycki – 1.08.2012 r.

Powołania w parafii

ks. Edward Szuper, ks. Andrzej Grządziel, ks. Krzysztof Cochła, ks. Bogdan Markowski CM, ks. Zdzisław Góra CM, o. Edward Jurzysta OFM, s. Maria Wołodkiewicz SAC, s. Teresa Kotowicz CM, s. Lilia Cochła CM, s. Maria Stefaniak SMM, s. Kornelia Sila SłużW.

Wizytacje kanoniczne

1951 r., 1959 r. (abp Bolesław Kominek), 1967 r. (bp Andrzej Wronka), 1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Józef Michalik), 1997 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content