ZAMYSŁÓW pw. św. Marii Magdaleny

ks. kan. Jan SOBOLEWSKI (22.08.1995) - proboszcz

(rezyduje w Szlichtyngowej, adres zob. parafia Szlichtyngowa)

Erygowana: 1 lipca 1923 r.

Odpust: 22 lipca i 8 grudnia

Historia

O Zamysłowie istnieje wzmianka w kronikach z XIV w. Ufundowany przez klaryski z Głogowa drewniany kościół pw. św. Bartłomieja uległ zniszczeniu i na jego miejscu zbudowano w 1752 r. nowy pw. św. Marii Magdaleny. Parafia należała do diecezji wrocławskiej. Od roku 1919 włączono ją do Prałatury Pilskiej. Przed rokiem 1945 istniała w Zamysłowie przy kościele szkoła parafialna. W niej, po spaleniu kościoła, urządzono zastępczą kaplicę. Ze względów duszpasterskich, dekretem bp. W. Pluty z dnia 26 kwietnia 1974 r., zachowując odrębność parafii w Zamysłowie, powierzono ją opiece duszpasterskiej proboszcza ze Szlichtyngowej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZAMYSŁÓW – pw. św. Marii Magdaleny (9.30)

Bud. 1752 r. w stylu rokoko wg projektu Pompeo Ferrariego, jednonawowy, przy prezbiterium od strony południowej zakrystia z lożą kolatorską na piętrze, spalony w 1945 r., odbudowany w 1992 r.

Terytorium parafii

Zamysłów

Poprzedni proboszczowie

Zob. parafia w Szlichtyngowej.

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1965 r. (bp Ignacy Jeż), 1974 r. (bp Paweł Socha), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Adam Dyczkowski), 2005 r. (bp Edward Dajczak), 2010 r. (bp Paweł Socha), 2016 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content