poniedziałek , 5 czerwca 2023

ZBĄSZYNEK pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny

ks. kan. lic mgr Jerzy KORDIAK (30.06.2001) - proboszcz

ks. lic. mgr Sławomir SZOCIK (25.08.2021) - wikariusz

Liczba wiernych: 5216

Erygowana: 28 czerwca 1957 r.

Odpust: 11 października

Historia

W latach 1928-1930 Wschodnia Dyrekcja Kolei Niemieckich zbudowała w Zbąszynku dwa kościoły, jeden dla ludności wyznania luterańskiego, drugi, mniejszy, pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, dla katolików. Ze względu na małą liczbę katolików w Zbąszynku (ok. 100 osób) wierni z tej miejscowości byli obsługiwani przez kapłana parafii w Kosieczynie. Po II wojnie światowej w 1945 r. sytuacja zmieniła się. Zbąszynek liczył w tym czasie ok. 2000 wiernych. Siedzibę parafii w Kosieczynie przeniesiono więc do Zbąszynka. W dniu 21 października 1945 r. ks. Jan Pipusz dokonał poświęcenia kościoła poprotestanckiego, nadając mu tytuł Macierzyństwa NMP i odtąd życie parafialne skupiło się wokół tego kościoła. Pierwsze misje parafialne odbyły się tu w 1946 r. Na prośbę wiernych bp Teodor Bensch w dniu 28 czerwca 1957 r. erygował parafię, tworząc ją przez podział parafii w Kosieczynie. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła pełni funkcję kościoła filialnego.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZBĄSZYNEK – pw. Macierzyństwa NMP (18.30 - sobota, 7.00, 9.30, 11.00, 18.30)

Bud. 1929 r. z cegły, halowy, pośw. 21 października 1945 r. Prezbiterium: figura w ołtarzu głównym przedstawia Macierzyństwo NMP.

CHLASTAWA – pw. Narodzenia NMP (12.15)

Drewniany z 1637 r. na miejscu starego pw. św. Kazimierza, spalonego w 1635 r. Salowy, strop wsparty na rzeźbionym słupie, empory pokryte temperową polichromią przez K. Penzeliusa w 1651 r., dachy korpusu i wieży kryte gontem, dzwonnica z 1690 r., ambona, chrzcielnica i epitafia z XVII w., pośw. 8 września 1957 r.

ZBĄSZYNEK – pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła (8.15, 12.15)

Bud. 1929 r., pośw. 29 czerwca 1931 r.

ZBĄSZYNEK – kaplica cmentarna

Terytorium parafii

Bronikowo, Chlastawa, Nowy Gościniec, Zbąszynek

Poprzedni proboszczowie

ks. Władysław Faron – 15.07.1957 r.

ks. Jan Palica – 23.06.1958 r.

ks. Andrzej Czechowicz – 1.07.1968 r.

ks. Józef Ferensowicz – 21.06.1969 r.

ks. Kazimierz Dziedziak – 25.06.1987 r.

ks. Andrzej Szewciw – 24.06.1997 r.

Powołania w parafii

ks. Jacek Woźny, ks. Józef Białasik, ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, bp Krzysztof Białasik SVD, ks. Rafał Szczepaniak ZP, br. Piotr Cieślak ZP, s. Beata Bok SJK, s. Marlena Kaczmarek FMM

Wizytacje kanoniczne

1960 r. (ks. Józef Anczarski), 1967 r. (bp Jerzy Stroba), 1975 r. (bp Wilhelm Pluta), 1988 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2014 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content