ZIELONA GÓRA pw. Ducha Świętego

ks. kan. mgr Andrzej IGNATOWICZ (20.08.1997) - proboszcz

ks. mgr Mateusz POBIHUSZKA (25.08.2023) - wikariusz

ks. mgr Wojciech LISIEWICZ (25.08.2023) - wikariusz

ks. Eugeniusz STELMACH (23.08.2010) – rezydent

ks. lic. mgr Rafał WITKOWSKI (25.08.2022) - rezydent

Liczba wiernych: 18000

Erygowana: 16 października 1984 r.

Odpust: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Historia

Parafia powstała  na skutek podziału parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze. Po wieloletnich staraniach, dopiero na początku 1981 r. uzyskano od władz miejskich zezwolenie na budowę kościoła. Tworzeniem nowo powstałej parafii zajął się ks. Grzegorz Grzybek. Podczas pasterki 1981 r. bp Wilhelm Pluta poświęcił tymczasową kaplicę pw. Ducha Świętego. 2 września 1984 r. poświęcono plebanię i kamień węgielny pod nowy kościół pw. Ducha Świętego. Erygowanie parafii nastąpiło 16 października 1984 r. W latach 1984-2013 posługiwały w parafii siostry ze Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Dzieło budowy kościoła rozpoczęte przez pierwszego proboszcza, ks. Grzegorza Grzybka, kontynuował jego nastepca ks. Andrzej Ignatowicz mianowany w 1997 r. Kościół został pobłogosławiony przez bp. Adama Dyczkowskiego podczas bozonarodzeniowej pasterki w 1999 r. W kolejnych latach kontynuowano prace związane z wystrojem kościoła. Od 2002 roku w skrzydle kościoła określanym w planach architektonicznych jako „szkoła parafialna” działa Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein.

15 października 2006 r. obok kościoła stanął ufundowany przez mieszkańców oraz władze Zielonej Góry pomnik Jana Pawła II. Podczas jego uroczystego odsłonięcia poświęcono również trzy dzwony kościelne. W 2007 r. przy kościele zamontowano dzwonnicę. 20 września 2009 r., po przeprowadzeniu w parafii misji świętych, kard. Józef Glemp poświęcił ukończoną świątynię parafialną.

17 grudnia 2011 r. powstało przy parafii Stowarzyszenie Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein. Od 1 września 2013 r. posługę w parafii podjęły siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Tego samego dnia na terytorium parafii przeniesiono siedzibę Zespołu Szkół Katolickich im. Stanisława Kostki. 21 stycznia 2018 r., w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, bp Tadeusz Lityński poświęcił ołtarz adoracyjny Najświętszego Sakramentu „Dar Miłości i Pokoju” w kaplicy MB Rokitniańskiej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – pw. Ducha Świętego (6.30, 8.30, 10.00, 12.00, 14.00, 19.00)

Współczesny, bud. 1984-2009, pośw. 20 września 2009 r. przez kard. Józefa Glempa.

ZIELONA GÓRA – kaplica zakonna, ul. Bułgarska 30

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

ul. Bułgarska 30, 65-647 Zielona Góra, tel. 68-454-23-72

Terytorium parafii

Zielona Góra (ul. Anieli Krzywoń, ul. Bułgarska, ul. Francuska nry nieparzyste i parzyste od 12, ul. Dunikowskiego, ul. Francuska nry nieparzyste i nry parzyste od 12), ul. Hiszpańska, ul. Kraljevska, ul. Łużycka, ul. Monte Cassino, ul. Okulickiego nry nieparzyste od 27, ul. Pionierów Zielonej Góry, ul. Rydza-Śmigłego, ul. Św. Cyryla i Metodego, Słowacka, ul. Sucharskiego, ul. Unii Europejskiej, ul. Węgierska, ul. Witebska, ul. Wyszyńskiego nry nieparzyste od 15 i nry parzyste od 12, ul. Zachodnia, ul. Zawadzkiego „Zośki”, ul. Żołnierzy II Armii)

Poprzedni proboszczowie

ks. Grzegorz Grzybek – 29.10.1984 r.

Powołania w parafii

ks. Krzysztof Dulny, ks. Dariusz Orłowski, ks. Andrzej Cyruk, ks. Roman Malinowski, ks. Krzysztof Sudziński, ks. Marcin Napadło, o. Krzysztof Wendlik, o. Mariusz Zacharkiewicz, ks. Tomasz Westfal, br. Paweł Orłowski, br. Łukasz Kłos OMI, s. Rafaela Kubacka, s. Monika Kopacz

Wizytacje kanoniczne

1987 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Edward Dajczak), 2001 r. ( bp Adam Dyczkowski), 2006 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2018 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content