ZIELONA GÓRA pw. Matki Bożej Częstochowskiej

ks. mgr Piotr Artur KAMIŃSKI (25.08.2016/30.10.2020) – rezydent/administrator parafii

ks. mgr Artur GRZEŚKO (26.08.2019) - wikariusz

ks. Szymon TOŁKACZ (26.08.2019) - wikariusz

ks. kan. dr Piotr KUBIAK – prac. kurii

ks. kan. dr Andrzej SAPIEHA (1.09.2003) – prac. kurii

ks. kan. dr Wojciech LECHÓW (1.09.2006) – prac. kurii

ks. kan. lic. mgr Tomasz GIERASIMCZYK (1.12.2014) – prac. kurii

ks. kan. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof UZ (1.10.2016) – prac. kurii

ks. kan. mgr Rafał TUR (14.04.2018) - prac. kurii

Liczba wiernych: 12000

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – pw. MB Częstochowskiej (7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00, 20.30 - w VII i VIII)

ZIELONA GÓRA – kaplica zakonna ss. elżbietanek

ZIELONA GÓRA – kaplica w budynku kurii, pl. Powstańców Wlkp. 1

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – elżbietanki

Pl. Powstańców Wlkp. 4, 65-075 Zielona Góra, tel. 68-325-40-96