ZIELONA GÓRA pw. Najświętszej Trójcy

ks. kan. Mieczysław POSPIECH (1.08.2013) - proboszcz

Liczba wiernych: 2163

Erygowana: 30 lipca 2000 r.

Odpust: Niedziela Najświętszej Trójcy

Historia

W roku 1305 wieś Ochla wzmiankowana była w „Rejestrze Głogowskim”, natomiast o kościele zbudowanym w tej miejscowości mówią papieskie Obwieszczenia Awiniońskie z 1376 r. W 1525 r. dziedzic wsi Ernst von Knobelsdorf wraz z księdzem i mieszkańcami Ochli przeszli na protestantyzm. W 1654 r. kościół powrócił we władanie katolików. W 1741 r. władze pruskie włączyły kościół w Ochli do parafii w Świdnicy. Po II wojnie światowej w Ochli osiedlili się przesiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz z okolic Poznania i Warszawy. 30 lipca 2000 r. bp Adam Dyczkowski utworzył w Ochli parafię, wydzielając trzy miejscowości z dotychczasowej parafii w Świdnicy.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – pw. Najśw. Trójcy (7.30, 11.00, 12.30)

Gotyk, bud. XIV w., pośw. 24 września 1945 r.

ZIELONA GÓRA – pw. Miłosierdzia Bożego (9.30)

Terytorium parafii

Zielona Góra (Jeleniów, Kiełpin, Ochla)

Poprzedni proboszczowie

ks. Tadeusz Lityński – 1.08.2000 r.

ks. Stanisław Stefańczyk – 1.08.2006 r.

Wizytacje kanoniczne

2001 r. (bp Adam Dyczkowski), 2006 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content