ZIELONA GÓRA pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ks. prałat kan. lic. mgr Jan PAWLAK (28.07.2002) - proboszcz

ks. mgr Damian KOŁODZIEJ (1.02.2016) - wikariusz

ks. mgr Marcin BOBOWICZ (25.08.2020) - wikariusz

ks. kan. Jerzy LOCH (1.08.2019) - emeryt

ks. kan. lic. mgr Zbigniew KUCHARSKI - dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej "MAIKA"

ul. Aliny 5, 65-329 Zielona Góra

kontakt@parafianawinnicy.pl

Liczba wiernych: 6720

Kościoły (Msze św. w niedzielę):

  • ZIELONA GÓRA – pw. Podw. Krzyża Świętego (7.00, 8.30, 10.30, 12.00, 14.00, 18.00)
  • * ZIELONA GÓRA – kaplica pw. Narodzenia NMP
  • * ZIELONA GÓRA – kaplica pw. bł. Karoliny Kózki w siedzibie AK i KSM
  • * ZIELONA GÓRA – kaplica pw. św. Joanny Beretta Molla w DPS (9.30)
  • * ZIELONA GÓRA – kaplica zakonna ss. Benedyktynek pw. św. Jana Chrzciciela

 

SIEDZIBA AKCJI KATOLICKIEJ I KSM
Aliny 5, 65-329 Zielona Góra, tel./fax 68-320-72-96

 

Zgromadzenia zakonne:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek – Misjonarek – benedyktynki misjonarki
Horsztyńskiego 5, 65-329 Zielona Góra, tel. 68-320-89-15