ZIELONA GÓRA pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ks. prałat kan. lic. mgr Jan PAWLAK (28.07.2002) - proboszcz

ks. mgr Damian KOŁODZIEJ (1.02.2016) - wikariusz

ks. mgr Marcin BOBOWICZ (25.08.2020) - wikariusz

ks. kan. Jerzy LOCH (1.08.2019) - emeryt

ks. kan. lic. mgr Zbigniew KUCHARSKI - dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA

Siedziba Akcji Katolickiej i KSM

ul. Aliny 5, 65-329 Zielona Góra

Liczba wiernych: 6720

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – pw. Podw. Krzyża Świętego (7.00, 8.30, 10.30, 12.00, 14.00, 18.00)

ZIELONA GÓRA – kaplica pw. Narodzenia NMP

ZIELONA GÓRA – kaplica pw. bł. Karoliny Kózki w siedzibie AK i KSM

ZIELONA GÓRA – kaplica pw. św. Joanny Beretta Molla w DPS (9.30)

ZIELONA GÓRA – kaplica zakonna ss. Benedyktynek pw. św. Jana Chrzciciela

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek-Misjonarek – benedyktynki misjonarki

ul. Horsztyńskiego 5, 65-329 Zielona Góra, tel. 68-320-89-15