ZIELONA GÓRA pw. św. Alberta Chmielowskiego

ks. kan. mgr Zygmunt ZIMNAWODA (1.07.2014) - proboszcz

ks. lic. mgr Krzysztof HOJZER (15.02.2016) - wikariusz

ks. mgr Mirosław ŻADZIŁKO (31.08.2020) - wikariusz

ks. prałat kan. mgr Eugeniusz JANKIEWICZ (12.07.2015) – emeryt

Liczba wiernych: 12044

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – pw. św. Alberta Chmielowskiego (7.00, 9.00, 10.15, 11.15, 12.30, 16.30, 18.30)

ZIELONA GÓRA – pw. MB Fatimskiej (9.30)