ZIELONA GÓRA pw. św. Stanisława Kostki

ks. kan. mgr Robert PATRO (1.08.2022) – proboszcz

ks. lic. mgr Ryszard STANKIEWICZ (25.08.2021) - wikariusz

ks. mgr Łukasz MALEC (25.08.2021) - rezydent

Liczba wiernych: 3176

Erygowana: 1 sierpnia 2009 r.

Odpust: 18 września

Historia

Parafia pw. św. Stanisława Kostki została utworzona decyzją bp. Stefana Regmunta 1 sierpnia 2009 r. Jej obszar wydzielono z parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego oraz pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Jej siedzibą i kościołem parafialnym został dotychczasowy budynek kaplicy i domu parafialnego przy ul. Obywatelskiej 1. Jednocześnie z dniem 1 września 2009 r. utworzono przy parafii Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.

Pierwszym proboszczem i organizatorem życia parafialnego został ks. Krzysztof Foryś, który od samego początku przystąpił do trudnych remontów budynku parafialnego. Dotychczasowy trzykondygnacyjny blok (dawny hotel robotniczy) otrzymał dwuspadowy dach i wieżę, a także została wykonana nowa elewacja. W ten sposób budynek otrzymał sakralny kształt i charakter. Z ważniejszych wydarzeń dotychczasowego życia parafii także wymienić zainstalowanie otrzymanych od rzymskich jezuitów relikwii Patrona parafii, św. Stanisława Kostki, w dniu że 18 września 2016 r. W styczniu 2019 roku rozpoczął się kompleksowy remont wnętrza kościoła i całego budynku parafialnego.

W budynku parafialnym swoją siedzibę znalazły: Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, Europejskie Centrum Wolontariatu, Diecezjalne Centrum „Światło-Życie”, Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny oraz diecezjalna redakcja „Niedzieli” i – przez pewien czas –„Gościa Niedzielnego”.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – pw. św. Stanisława Kostki (8.00, 10.00, 12.00, 18.30)

W budynku dawnego hotelu robotniczego. Obiekt w trakcie remontu.

Terytorium parafii

Zielona Góra (ul. Chemiczna, ul. Energetyków nry parzyste, ul. Dąbrowskiego nry parzyste, ul. Harcerska, ul. Jana z Kolna, ul. Langiewicza, ul. Ludowa, ul. Naftowa, ul. Obywatelska, ul. Rajska, ul. Stefana Batorego nry nieparzyste 1-69 i nry parzyste 2-116, ul. Zimna, ul. Zjednoczenia nry nieparzyste od 101)

Poprzedni proboszczowie

ks. Krzysztof Foryś – 1.08.2009 r.

ks. Adrian Put - 1.08.2015 r.

Powołania w parafii

ks. Piotr K. Kamiński

Wizytacje kanoniczne

2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2018 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content