niedziela , 23 czerwca 2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – OGŁOSZENIE 1/2020/DSDW/JENIN Z DNIA 28.02.2020 r. 

 

Informujemy, iż w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach Remontu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Jeninie”
wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę przedsiębiorstwa Art Construction Paweł Szlosberger, Rynek 15/1b, 57-340 Duszniki Zdrój.
Cena netto oferty – 282 921,34 PLN
Cena brutto oferty – 347 993,24 PLN
Data wpływu oferty – 16.03.2020 r., godz. 9.40.
Liczba uzyskanych punktów – 100 pkt.
Lista podmiotów, które złożyły ofertę:
1. Zakład Budowlany KAMAR Marian Kałuża sp. z o. o., ul. Zachodnia 76C, 66-200 Świebodzin
2. RAOL Wojciech Ziółkowski, ul. Łużycka 30H, 74-300 Myślibórz
3. Art Construction Paweł Szlosberger, Rynek 15/1b, 57-340 Duszniki Zdrój.
4. Firma Remontowo-Budowlana Henryk Jadłoś, ul. B. Chrobrego 25/7c, 65-052 Zielona Góra

 

Skip to content