poniedziałek , 10 czerwca 2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – OGŁOSZENIE 2/2020/DSDW/BOLEMIN Z DNIA 12.05.2020 r. 

Informujemy, iż w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach Remontu kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleminie”
wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę przedsiębiorstwa BEJNAR PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ul. Ukośna 13/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Cena netto oferty – 506 562,83 PLN
Cena brutto oferty – 623 072,28 PLN
Data wpływu oferty – 28.05.2020 r.
Liczba uzyskanych punktów – 100 pkt.
Lista podmiotów, które złożyły ofertę:
1. Gorek Restauro Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Ul. Ruskawy Bród 79A, 03-289 Warszawa

2. KONSORCJUM:
Lider Konsorcjum:
GOBUD sp. z o.o. sp.k., ul. Niemcewicza 41B, 66-400 Gorzów Wlkp.

Partner Konsorcjum:
EL-TECH Radosław Gula, ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wlkp.

Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Realizacji Budownictwa „Novum” Andrzej Płatek, ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. BEJNAR PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ul. Ukośna 13/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Skip to content