Komunikat Biskupa w sprawie inicjatywy ograniczenia handlu w niedzielę

 tadeuszherb

Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego
w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej ograniczenia handlu w niedzielę

 

Drodzy Diecezjanie!

Od czerwca br. działa w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Celem projektu ustawy jest obrona około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele i dni świąteczne poprzez podkreślenie wartości niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Inicjatywę poparły różne środowiska, m.in. związki zawodowe – na czele z NSZZ „Solidarność” – oraz niektóre organizacje pracodawców i pracobiorców, a także polscy biskupi. Mając na uwadze troskę o przeżywanie niedzieli jako Dnia Pańskiego, ale także jako dnia odpoczynku, odrodzenia więzi rodzinnych i społecznych, budowania wspólnoty religijnej i narodowej zwracam się z prośbą o poparcie tej ustawodawczej inicjatywy przez podjęcie akcji zbierania podpisów. Liczę na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich, zwłaszcza tych zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia. Przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, która przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę w znacznej mierze wolną od pracy byłoby również podkreśleniem wspólnoty z innymi nowoczesnymi krajami Europy, takimi jak m.in. Austria, Norwegia, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania i Niemcy, w którym to kraju szczególny charakter niedzieli jest nawet chroniony konstytucją jako dobro wspólnoty narodowej. Wszystkim zaangażowanym i popierającym tę inicjatywę własnym podpisem, a przez to włączającym się w obronę świętowania niedzieli – dnia dla Boga i dla rodziny, z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 27.06.2016 r.
Znak: B2-14/16

_______________

Pliki do pobrania: Komunikat ograniczenia handlu w niedziele

  1. Instrukcja zbierania podpisów
  2. Lista obywateli
  3. Projekt ustawy

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content