Nasze seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej mieści się w Paradyżu. Cóż to jest Paradyż? To raj na ziemi! Łacińska nazwa Paradisus Matris Dei (Raj Matki Boskiej), od której utworzono polską nazwę – Paradyż, odnosi się do klasztoru cystersów, mieszczącego się tu już od XIII wieku.

Dziś w starych pocysterskich murach studiują młodzi ludzie, którzy będą kapłanami naszej diecezji. Z jednej strony jest to jeden z najcenniejszych zabytków Ziemi Lubuskiej, z drugiej bijące serce diecezji kształtujące powołanych, by głosili Ewangelię i sprawowali święte obrzędy.

Paradyż znajduje się w połowie drogi między Gorzowem Wlkp. a Zieloną Górą, w pobliżu zjazdu z trasy S3 „Świebodzin Północ”, konkretnie w miejscowości Gościkowo przylegającej do Jordanowa.

 

Strona seminarium: www.paradisus.pl

Myśl o powołaniu – film

Wychowawcy i dane kontaktowe – link

Skip to content