poniedziałek , 10 czerwca 2024
Krzysztof Król /Foto Gość

Ostatnie pożegnanie biskupów Adama Dyczkowskiego i Antoniego Stankiewicza

W Gorzowie Wlkp. 26 stycznia odbył się pogrzeb dawnego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – bp. Adama Dyczkowskiego i światowej klasy znawcą prawa kanonicznego – bp. Antoniego Stankiewicza. Obaj zostali pochowani w krypcie gorzowskiej katedry.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od Mszy św. pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski. Koncelebrowali ją m.in. abp Józef Kupny metropolita wrocławski, bp Tadeusz Lityński – ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz biskupi seniorzy Stefan Regmunt i bp Paweł Socha, a także wielu kapłanów.

– Oto pasterz tej ziemi, biskup Adam, wielkie serce i wybitny umysł – mówił na początku Mszy św. metropolia szczecińsko-kamieński i kontynuował: – Oto biskup Antoni, syn tej ziemi. Tutaj wyrastał. Rodzice jego wprawdzie spoczywają na cmentarzu w Szczecinie, ale sercem swoim ogarniał wszystkie sprawy tej ziemi, metropolii i Polski. Wybitny umysł, z którego owoców korzystają i korzystać będą środowiska kanonistów całego świata – kontynuował metropolita szczecińsko-kamieński.

Homilię wygłosił bp senior Paweł Socha. – Powołani przez Ciebie Jezu Chryste biskupi Adam i Antoni dzięki wierze rodziców, ich rodzin i wychowawców z całą świadomością poznali Ciebie jako Zbawiciela świata, odczytali dawne wołanie, poszli za Tobą, a konsekrowani łaską święceń i mocą Ducha Świętego, uobecniali zbawczą miłość, moc Bożą i prawdę Chrystusową – mówił kaznodzieja.

Na koniec Mszy św. bp Tadeusz Lityński podziękował Bogu życie i posługę zmarłych biskupów. – Wnieśli wielki wkład w wymiar duszpasterski, ale także naukowy zarówno w Kościele polskim, jaki i poza Jego granicami – podkreślił bp Lityński.

W imieniu kapłanów i osób konsekrowanych zmarłych biskupów pożegnał ks. Grzegorz Cyran – przedstawiciel Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów . Później głos zabrali także: Władysław Dajczak – wojewoda lubuski, Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Augustyn Wiernicki – prezes gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. – Zapamiętamy biskupa Adama jako pasterza otwartego na każdego człowieka, o dobrym sercu. Zaangażowanego w sprawy społeczne. Nasze województwo lubuskie zawdzięcza biskupowi Adamowi bardzo wiele – mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

– Biskup Antoni Stankiewicz, wychowanek gorzowskiego seminarium. Niezwykle uzdolniony, służył temu samemu kościołowi jako wybitny prawnik w urzędach watykańskich, dając wspaniałe świadectwo o Polsce i Polakach – dodał.

Po zakończonej Mszy św. kondukt żałobny z trumnami biskupów udał się do gorzowskiej katedry. Tam w krypcie pod prezbiterium pochowano ciała zmarłych.

W uroczystościach wzięła udział najbliższa rodzina zmarłych biskupów, a także przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych i miejskich oraz wielu instytucji. Nie zabrakło członków wspólnot i ruchów katolickich, osób życia konsekrowanego i mieszkańców miasta.

Bp Adam Dyczkowski urodził się w 1932 r. w Kętach. W wieku 20 lat wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i w 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł doktora filozofii przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w seminarium duchownym. W 1978 r. został biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Jako zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda (W górę serca). W Konferencji Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, zasiadał też w Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego i ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W 1992 r. został biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej, a niebawem otrzymał nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Rządy w diecezji objął 19 lipca 1993 r. Ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 września, a do konkatedry w Zielonej Górze – 12 września tegoż roku. Na czas jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz 1000-lecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.). Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktoratem honoris causa. W 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, gdzie zmarł 10 stycznia.

Bp Antoni Stankiewicz urodził się w 1935 r. w Oleszczenicach na Wileńszczyźnie. Po wojnie zamieszkał wraz z rodzicami w Jemiołowie koło Łagowa. Po ukończeniu seminarium duchownego w Gorzowie Wielkopolskim w 1958 r. otrzymał święcenia kapłańskie w gorzowskiej katedrze. Był notariuszem i wiceoficjałem w Sądzie Biskupim oraz notariuszem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1969 r. był kancelistą w Rocie Rzymskiej. W 2004 r. papież Jan Paweł II mianował go dziekanem tego trybunału. Funkcję tę pełnił do 2012 roku. Pracował też w innych instytucjach Kurii Rzymskiej i Państwa Watykańskiego. Był m. in. konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa, sędzią Sądu Apelacyjnego Państwa Watykańskiego, członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz kierował Komisją Dyscyplinarną Państwa Watykańskiego. Był światowej klasy znawcą prawa kanonicznego i autorem ważnych prac naukowych. Specjalizował się w prawie małżeńskim, procesowym i historii prawa. Wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w papieskich uczelniach w Rzymie: Uniwersytecie Gregoriańskim, Uniwersytecie Krzyża Świętego i Uniwersytecie Urbaniańskim. Mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem tytularnym Nova Petra, święcenia biskupie przyjął 16 grudnia 2006 r. w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Na zawołanie biskupie wybrał słowa In Te confido Iesu (Jezu, ufam Tobie). Zmarł 4 stycznia w rzymskiej Poliklinice Gemelli.

Tuż przed Mszą św. śp. bp Antoni Stankiewicz postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła.

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content