Wojewódzka inauguracja roku szkolnego

Dla 120 tys. uczniów w województwie lubuskim 3 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. W rzepińskim Zespole Szkół odbyła się wojewódzka inauguracja.

Podczas uroczystości szczególną uwagę zwrócono na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Już w trakcie Mszy św. celebrowanej przez bp. Tadeusza Lityńskiego, oddano szacunek wielu pokoleniom rodaków, również najmłodszych, z determinacją walczących o wolność.

– Dzisiaj zauważamy, że w odzyskiwaniu niepodległości ważną rolę odgrywały dzieci i młodzież szkolna. Silnym bastionem polskości i konkretnej walki, pełnej bólu i cierpienia była szkoła. Okupant podjął walkę z językiem polskim w szkole, tak było pod zaborem pruskim. W 1882 r. usunięto język polski z nauczania religii i śpiewu kościelnego w szkole w Ratajach, pod Poznaniem. Wtedy wystąpiły pierwsze protesty. Krok za krokiem wprowadzano nauczanie kolejnych przedmiotów w języku niemieckim. W 1883 r. w Jarocinie, kiedy planowano przeprowadzić pokazową lekcję religii dla nauczycieli, podczas powiatowej konferencji nauczycieli szkół ludowych, polskie dzieci spontanicznie odmówiły odpowiadania po niemiecku. Wkrótce w wielu szkołach doszło do protestów, chociaż największy rozgłos miały wystąpienia we Wrześni, w maju 1901 r. Dzieci buntowały się przeciwko modlitwie po niemiecku, korzystaniu z niemieckich podręczników, a na pytania nauczycieli odpowiadały tylko po polsku, w ojczystym języku. Na uczniów spadały sankcje chłosty, przetrzymywania w areszcie szkolnym – przypomniał w kazaniu bp Tadeusz Lityński. Ordynariusz zielonogórsko – gorzowski podkreślił, że w rocznicę odzyskania niepodległości warto o wydarzeniach strajków szkolnych, również na terenie zaboru rosyjskiego, pamiętać.

Lubuska kurator oświaty wyjaśniając istotę współczesnego patriotyzmu, tłumaczyła, że dla nauczycieli polega on na wychowaniu i kształceniu nowego pokolenia. Tak rozumiany patriotyzm jest obowiązkiem i wyzwaniem w wychowaniu do wartości.

– Dziś myślami i sercem jestem ze wszystkimi, którzy rozpoczynają kolejny rok szkolny. Jestem przekonana, że podjęte inicjatywy zaowocują wieloma sukcesami. Z pewnością każdy z nauczycieli odnajdzie w nich satysfakcję z przygotowania młodych ludzi do doświadczania życia. Niech szkoła, drodzy uczniowie, będzie dla was miejscem życzliwym, uczącym szacunku dla drugiego człowieka i rozwijającym wasze możliwości – powiedziała Ewa Rawa.

Dla uczniów początek roku szkolnego był okazją do spotkania koleżanek i kolegów oraz wakacyjnych wspomnień.

– Czekałam na rozpoczęcie roku szkolnego, na czwartą klasę. Będziemy mieli szafki, więcej nauczycieli od różnych przedmiotów – mówiła Antosia z IV b, która po wakacjach spotkała się z najlepszą przyjaciółką Polą.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content