ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/DSDW/JENIN


W związku z realizacją projektu pt. „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków,Beneficjent – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska ogłasza postępowanie na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach Remontu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Jeninie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w zakresie Remontu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Jeninie.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 16 marca 2020 r., godzina 10:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej dokumentacji.

ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 1 / 2020 DSDW JENIN
Projekt budowlany Jenin
Pozwolenia i Program prac konserwatorskich Parafia w Jeninie

Skip to content