Zmarł ks. kan. Zenon Prętki

We wtorek, 24 marca 2020 r., w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, w wieku 89 lat i 63 roku kapłaństwa zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Zenon Prętki, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Msza św. w intencji zmarłego kapłana zostanie odprawiona w sobotę 28 marca o godz. 8.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Msza św. w Sławie zostanie odprawiona po ustaniu pandemii koronawirusa.

Pogrzeb śp. ks. kan. Zenona Prętkiego odbędzie się w sobotę 28 marca 2020 r. o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyślu przy ul. Lipowej.

Ks. kan. Zenon Prędki urodził się 10 marca 1931 r. w Koninie (powiat Nowy Tomyśl). w rodzinie Władysława i Stanisławy z d. Marciniak. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu i 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii w Szczepanowie. 28 lipca 1959 r. został proboszczem w Lubszy, a w 1962 r.  – w Niegosławicach. Tam zastała go reorganizacja struktur kościelnych przeprowadzona w 1972 r. W jej wyniku ks. Zenon Prętki został włączony do duchowieństwa utworzonej wówczas diecezji gorzowskiej. 3 lutego 1981 r. mianowano go proboszczem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sławie. 29 września 1997 r. bp Adam Dyczkowski przyznał mu godność kanonika R.M. 1 lutego 2003 r. ks. Zenonowi Prętkiemu powierzono urząd dziekana Dekanatu Sława. 1 sierpnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze pozostał w Sławie i nadal posługiwał duszpastersko w tamtejszej parafii. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w sierpniu 2016 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.
Zmarłego Kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content