Zmarł ks. kan. Zenon Prętki

We wtorek, 24 marca 2020 r., w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, w wieku 89 lat i 63 roku kapłaństwa zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Zenon Prętki, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Msza św. w intencji zmarłego kapłana zostanie odprawiona w sobotę 28 marca o godz. 8.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Msza św. w Sławie zostanie odprawiona po ustaniu pandemii koronawirusa.

Pogrzeb śp. ks. kan. Zenona Prętkiego odbędzie się w sobotę 28 marca 2020 r. o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyślu przy ul. Lipowej.

Ks. kan. Zenon Prędki urodził się 10 marca 1931 r. w Koninie (powiat Nowy Tomyśl). w rodzinie Władysława i Stanisławy z d. Marciniak. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu i 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii w Szczepanowie. 28 lipca 1959 r. został proboszczem w Lubszy, a w 1962 r.  – w Niegosławicach. Tam zastała go reorganizacja struktur kościelnych przeprowadzona w 1972 r. W jej wyniku ks. Zenon Prętki został włączony do duchowieństwa utworzonej wówczas diecezji gorzowskiej. 3 lutego 1981 r. mianowano go proboszczem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sławie. 29 września 1997 r. bp Adam Dyczkowski przyznał mu godność kanonika R.M. 1 lutego 2003 r. ks. Zenonowi Prętkiemu powierzono urząd dziekana Dekanatu Sława. 1 sierpnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze pozostał w Sławie i nadal posługiwał duszpastersko w tamtejszej parafii. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w sierpniu 2016 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.
Zmarłego Kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii

Sprawdź także

VIII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Międzyrzecza

Już po raz ósmy 19 września odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium Pierwszych Męczenników …