poniedziałek , 6 kwietnia 2020

69_2013_11 – KARTKA Z LITURGII

Plik do pobrania: Kartka z liturgii 011 ver 4 Wspom Zm

Sprawdź także

73_2014_15 – KARTKA Z LITURGII

Króluj nam Chryste! Jedność, to nie identyczność lecz złączenie w jednym duchu, przez Ducha Świętego, …