Boże Ciało

W najbliższy czwartek 16 czerwca Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia w parafiach całej diecezji odbędą się uroczyste procesje eucharystyczne. W dwóch najważniejszych ośrodkach, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, centralnym procesjom będą przewodniczyć księża biskupi.
W Gorzowie Wlkp. procesja pod przewodnictwem bp. Pawła Sochy wyruszy z katedry gorzowskiej po mszy św. odprawianej o godz. 10.00, przejdzie ulicami Chrobrego, Jagiełły, Warszawską, Sikorskiego i zakończy się homilią i błogosławieństwem na placu przed katedrą. W Zielonej Górze procesji będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński. Procesja wyruszy z kościoła pw. Najśw. Zbawiciela po mszy św. sprawowanej o godz. 9.30, zakończy się natomiast przy konkatedrze.
Nowym zwyczajem są wieczorne koncerty uwielbienia organizowane w uroczystość Bożego Ciała. Koncert uwielbienia w Zielonej Górze odbędzie się na placu przy kościele pw. Ducha Świętego o godz.19.30. Natomiast w Głogowie zaplanowano Wieczór Chwały w ruinach kościoła św. Mikołaja o godz. 21.00. Natomiast w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio po zakończeniu centralnej procesji Bożego Ciała na placu przed katedrą rozpocznie się festyn rodzinny organizowany w ramach obchodów 40. rocznicy pieszej pielgrzymki z Gorzowa Wlkp. na Jasną Górę.
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół świętuje w Wielki Czwartek. Jednak od XIII w. obchodzi również osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy zostało dokładnie opisane w Ewangeliach wg św. Mateusza, Marka i Łukasza oraz w pierwszym liście do Koryntian św. Pawła Apostoła. Ponadto ewangelista Jan przekazał nam obszerną mowę Chrystusa na temat konieczności spożywania pokarmu eucharystycznego.
Kościół od początku dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego wierni nie tylko przyjmują Komunię św., ale również adorują Święte Postacie. Jedną z form tej czci jest procesja eucharystyczna, podczas której Najświętszy Sakrament jest uroczyście wynoszony z kościoła. Pierwsza procesja Bożego Ciała została odprawiona w 1246 r. w Liege z inicjatywy św. Julianny z Cornillon. Święto początkowo miało charakter lokalny, jednak już w 1264 r. pochodzący z Liege papież Urban IV wprowadził je w Rzymie. Dla całego Kościoła zatwierdził je w XIV w. Jan XXII. Używane do dzisiaj teksty liturgicznej tej uroczystości opracował wybitny teolog św. Tomasz z Akwinu. Pierwsze procesje Bożego Ciała w Polsce odbyły się już w XIV w. w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono istniejący do dzisiaj zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach.

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie w katedrze

Dziś w gorzowskiej katedrze pw. Wniebowzięcia NMP bp Tadeusz Lityński udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom. …

Skip to content