Bp Tadeusz Lityński odprawił mszę św. w intencji osób skrzywdzonych

W niedzielę 23 czerwca w kościele parafialnym w Witnicy bp Tadeusz Lityński odprawił mszę św. w intencji osób skrzywdzonych przez księdza Stanisława Rabę, proboszcza witnickiej parafii w latach 1991-2014, który dopuszczał się wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. W liturgii uczestniczyły również osoby skrzywdzone przez duchownego.

Mszę św. z biskupem diecezjalnym koncelebrował ks. Tadeusz Kuźmicki, kurator duchownych oskarżonych lub skazanych za przestępstwa wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, a także ks. Dariusz Mazurkiewicz, delegat biskupa diecezjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży, który przedstawił przebieg postępowania prowadzonego przez Kościół w sprawie ks. Stanisława Raby oraz odczytał fragmenty dekretu karnego. Przestępstwa były popełniane przez duchownego w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Dochodzenie w tej sprawie toczyło się od 2019 r., najpierw w diecezji, a następnie w Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. 15 stycznia 2022 r. wydano dekret uznający winę duchownego i wymierzono mu karę wydalenia ze stanu duchownego. Ks. Stanisław Raba skorzystał z przysługującej mu możliwości odwołania się od tej decyzji. Po rozpatrzeniu odwołania dekretem z dnia 12 grudnia 2023 r. potwierdzono winę duchownego, zmieniono jednak karę, nakładając na sprawcę dożywotni zakaz publicznego wykonywania posługi kapłańskiej.

Bp Tadeusz Lityński w homilii przeprosił osoby skrzywdzone przez ks. Stanisława Rabę. Powiedział między innymi: „W poczuciu bólu i wstydu staję tu dziś przed wami, jako człowiek wiary, jako kapłan, jako biskup […] Nasze siostry i bracia powinni od Kościoła i moich braci w kapłaństwie doświadczyć miłości, bezpieczeństwa, a doświadczyli krzywdy. Jestem tu, by przeprosić i powiedzieć, że były sytuacje kiedy zawiedliśmy, kiedy w waszej diecezjalnej rodzinie triumfowała niewiara, pokusa i przestępcze działanie, naruszenie godności dziecka Bożego. Ujawniła się mroczna strona ludzkiej natury. […] Dzisiaj myślą i modlitwą otaczamy wszystkich skrzywdzonych, zarówno tu w Witnicy, jak i w całej diecezji, którzy noszą przez lata w sobie bolesne rany. Te osoby dosięgło przestępstwo i oczekują sprawiedliwości. Chcą, aby jasno zostało powiedziane, kto jest sprawcą, a kto skrzywdzonym i mają do tego prawo.”

W liturgii w witnickim kościele parafialnym nie uczestniczył ks. Stanisław Raba. W liście z dnia 17 czerwca br. skierowanym do biskupa diecezjalnego duchowny napisał: „Z powodu choroby i niepełnosprawności fizycznej nie jestem w stanie udać się do Witnicy na 23 czerwca. Wyrażam skruchę i żal z powodu mojego złego zachowania wobec nieletnich. Z całego serca bardzo przepraszam te osoby i błagam o wybaczenie”.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św. w Witnicy w dniu 23 czerwca br. o godz. 12.00, podczas której modliliśmy się w intencji osób, wobec których, jako małoletnich, ks. Stanisław Raba dopuścił przestępstw. Jednocześnie informujemy, że wszystkim tym osobom chcemy zapewnić opiekę psychologiczno-terapeutyczną. W celu ustalenia szczegółów pomocy prosimy o skontaktowanie się z delegatem biskupa ds. ochrony małoletnich ks. Dariuszem Mazurkiewiczem (tel. 663 364 994, e-mail: d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl).

Sprawdź także

41. piesza pielgrzymka rolników na Jasną Górę

W dniach 2-12 lipca odbędzie się 41. piesza pielgrzymka duszpasterstwa rolników na Jasną Górę. Chociaż …

Skip to content