GOZDNICA pw. św. Wawrzyńca

ks. Stanisław DESZCZ CM (22.06.2022) - proboszcz

ks. Tomasz DULSKI CM (1.07.2021) - wikariusz

Liczba wiernych: 3824

Erygowana: 1 kwietnia 1946 r.

Odpust: 10 sierpnia

Historia

Przed II wojną światową w Gozdnicy mieszkało ok. 100 katolików, którzy na swoich nabożeństwach gromadzili się w małym kościele (obecnie kapliczka) przy ul. Kombatantów zbudowanym w 1931 r. Dwa duże kościoły należały do protestantów. Po wojnie w Gozdnicy osiedlili się Polacy z Kresów Wschodnich i Polski centralnej. 28 sierpnia 1945 r. kapelan wojskowy odprawił pierwszą mszę św. dla przesiedlonych katolików. Początkowo Gozdnicę obsługiwał niemiecki proboszcz rezydujący w Iłowej. W marcu 1946 r. parafię w Iłowej, a tym samym kościół filialny w Gozdnicy, obejmują Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo, a w kwietniu Gozdnica zostaje samodzielną parafią.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GOZDNICA – pw. św. Wawrzyńca (18.00 - sobota, 8.00, 11.00, 14.00 - IX-VI, 18.00)

Jednonawowy, bud. 1933 r., pośw. 1 kwietnia 1946 r. Prezbiterium: witraż z 1936 r. przedst. Chrystusa Zmartwychwstałego.

LIPA ŁUŻYCKA (LIPNA) – pw. św. Katarzyny (16.30 - X-IV, 19.30 - V-IX - sobota, 9.30)

Bud. 1807 r., klasycystyczny, jednonawowy, pośw. we wrześniu 1946 r.

* GOZDNICA – kaplica katechetyczna, ul. Kombatantów

* GOZDNICA – kaplica domowa na plebanii

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo

Terytorium parafii

Gozdnica, Lipa Łużycka, Polana

Poprzedni proboszczowie

ks. Aleksander Emil Zonn CM – 20.08.1946 r.

ks. Paweł Widuch CM – 29.02.1960 r.

ks. Józef Blaszyński CM – 31.07.1961 r.

ks. Stanisław Górski CM – 2.08.1965 r.

ks. Zygmunt Czekański CM – 6.11.1969 r.

ks. Jan Szwajkowski CM – 1.07.1986 r.

ks. Paweł Śliwiński CM – 1.07.1991 r.

ks. Eugeniusz Walentowicz CM – 1.07.1997 r.

ks. Jan Kubica CM – 25.06.2004 r.

ks. Antoni Kotapka CM 23.11.2012 r.

Powołania w parafii

ks. Stanisław Król SCI, s. Anna Chojecka SCE, s. Teresa Modlińska SFA

Wizytacje kanoniczne

1950 r. (ks. Karol Milik), 1959 r. (bp Bolesław Kominek), 1967 r. (bp Andrzej Wronka), 1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Edward Dajczak), 1997 r. (bp Paweł Socha), 2003 r. (bp Adam Dyczkowski), 2008 r. (bp Paweł Socha), 2014 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content