JORDANOWO pw. św. Anny

ks. kan. Piotr FRANEK (1.08.2016) - proboszcz

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin, tel. 68-381-10-21

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ (1.08.2020/15.08.2020) - delegat ds. zarządzania paradyskim majątkiem seminaryjnym, rektor kościoła seminaryjnego, kustosz Sanktuarium MB Wychowawczyni Powołań Kapłańskich

ks. dr hab. Grzegorz CHOJNACKI, prof. US (15.09.2017) - rezydent

Liczba wiernych: 2386

Erygowana: 1873 r.

Odpust: 26 lipca

Historia

Dzieje Jordanowa i parafii łączą się nierozerwalnie z Gościkowem i tamtejszym pocysterskim opactwem. Wieś Gościkowo ofiarował w 1230 r. rycerz polski Mikołaj Bronisz Cystersom brandenburskim dla założenia tam klasztoru. Zakonnicy ci nazwali klasztor gościkowski „Paradisus Matris Dei”, czyli „Raj Matki Bożej”. Do połowy wieku XVII nazwa Paradyż jest wspólna dla Gościkowa i Jordanowa. Pierwsza wzmianka o kościele św. Anny pojawia się w 1640 r. w związku z wizytą Branickiego, a także w najstarszej księdze parafialnej z lat 1679-1750. Nazwa Jordanowo występuje po raz pierwszy dopiero w 1687 r. w księgach wizytacyjnych, a od 1752 r. w księgach metrykalnych. Cystersi paradyscy otaczali opieką duszpasterską wiernych zamieszkujących w Gościkowie oraz sąsiednich wioskach, krzewiąc kulturę duchową i materialną, szerząc oświatę i ucząc pracy na roli. Do roku 1810 każdorazowy przeor klasztoru paradyskiego był równocześnie administratorem kościoła parafialnego św. Anny. W roku 1811 została ustanowiona przy kościele św. Anny w Jordanowie tzw. „Lokalia” pod zarządem księży diecezjalnych z diecezji wrocławskiej. Ostateczna likwidacja opactwa paradyskiego nastąpiła w 1834 r.

Kanoniczne erygowanie parafii św. Anny w Jordanowie nastąpiło już po likwidacji opactwa cysterskiego w Paradyżu, a mianowicie w 1873 r. Wszystkie kościoły należące do parafii były zawsze świątyniami katolickimi. Do roku 1945 należały do parafii pw. św. Anny w Jordanowie wsie: Jordanowo, Gościkowo i Nowy Dworek. Później przyłączono także Rusinów i Glińsk, które dawniej należały do parafii w Lubrzy. Od r. 1945 do 1988 r. parafię obsługiwali księża zakonni (do 1952 r. Salezjanie, a potem Misjonarze). Znacznymi wydarzeniami w historii powojennej parafii były dwie peregrynacje Obrazu MB w latach 1963 i 1992.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

JORDANOWO – pw. św. Anny (8.00, 12.30)

Bud. w XV w., gotyk, rozb. w 1882 r., konsekrowany  przez bp. Jana Baltazara, sufragana wrocławskiego 1.11.1629 r. Prezbiterium: w nastawie ołtarzowej znajduje się obraz św. Anny z Matką Bożą i Dzieciątkiem, po bokach obrazu figury św. Józefa i Joachima.

GLIŃSK – pw. św. Józefa (11.00)

Gotyk, przebud. w XIV w. oraz w 1876 r., dzwony z 1608 r.

GOŚCIKOWO (PARADYŻ) - kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Marcina - sanktuarium MB Wychowawczyni Powołań Kapłańskich (11.00)

Bud. w XIII w. Pożar w 1633 r. całkowicie zniszczył kościół i klasztor. Odbudowę ukończono prawdopodobnie w 1739 r., wnętrze otrzymało wówczas wystrój barokowy. W drugiej poł. XVIII w. powstały skrzydła klasztoru otaczające wirydarz wschodni. W tymże czasie dobud. do kościoła barokową fasadę z wieżami, a na dziedzińcu kościelnym postawiono rokokowy pomnik poświęcony Matce Boskiej. W latach 1836-1926 w byłym klasztorze mieściło się Katolickie Seminarium Nauczycielskie. Potem przez kilkanaście lat znajdowała się tutaj szkoła budowlana. Od 1952 r. opactwo paradyskie jest siedzibą Seminarium Duchownego w Diecezji Gorzowskiej. W latach 1964-68 gruntownie odrestaurowano i odnowiono kościół i budynki poklasztorne. Prezbiterium: ołtarz z 1739 r., większy obraz ołtarzowy przedstawia Wniebowzięcie NMP, mniejszy - św. Marcina z Tours, w górnej części ołtarza znajdują się figury patronów Polski: św. Stanisława i św. Wojciecha.

RUSINÓW – pw. św. Wawrzyńca (9.45)

Wzm. w XII w., obecny kościół bud. 1797 r., do 1810 r. należał do opactwa w Paradyżu, neogotyk

GLIŃSK – kaplica pw. NMP Nieustającej Pomocy w DPS

Terytorium parafii

Glińsk, Gościkowo, Jordanowo, Nowy Dworek, Rusinów, Witosław

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Arnold – 1945 r.

ks. Stanisław Krzyworączka SDB – 16.11.1945 r.

ks. Stanisław Pływaczyk SDB – 16.08.1946 r.

ks. Jan Woś SDB – 6.08.1947 r.

ks. Antoni Baciński CM – 7.11.1952 r.

ks. Stanisław Kaczmarczyk CM – 1957 r.

ks. Zygmunt Czekański CM – 09.1959 r.

ks. Sylwester Balczarek CM – 09.1960 r.

ks. Michał Chorzępa CM – 09.1964 r.

ks. Jerzy Szlęzak CM – 08.1971 r.

ks. Władysław Piotrowski CM – 08.1976 r.

ks. Kazimierz Piwowarczyk CM – 07.1985 r.

ks. Zbigniew Knop CM – 06.1987 r.

ks. Zygmunt Lisiecki – 25.08.1988 r.

ks. Zbigniew Cieszkowski – 20.08.1996 r.

ks. Zbigniew Nosal – 18.08.2003 r.

ks. Zbigniew Kobus – 1.08.2008 r.

ks. Jacek Grzelak – 1.08.2012 r.

Powołania w parafii

o. Mariusz Witkowski OFM

Wizytacje kanoniczne

1993 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2016 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content