ŁAGÓW pw. św. Jana Chrzciciela

ks. mgr Jarosław LEŚNY (1.08.2020) - proboszcz

ks. mgr Michał DEKIERT (26.08.2019) - wikariusz

Liczba wiernych: 2920

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŁAGÓW – pw. św. Jana Chrzciciela (10.30, 12.00, 19.00 - od V do IX)

JEMIOŁÓW – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (11.30)

ŁAGÓW – kaplica pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (7.30)

ŁAGÓWEK – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (9.00)

ŻELECHÓW – pw. św. Stanisława Bpa (9.00)

ŁAGÓW – kaplica pw. MB Fatimskiej w domu katechetycznym

ŁAGÓW – kaplica na plebanii