ŁAGÓW pw. św. Jana Chrzciciela

ks. lic. mgr Przemysław JANICKI (1.08.2023) - administrator parafii

ks. mgr Michał DEKIERT (26.08.2019) - wikariusz

Liczba wiernych: 2822

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 24 czerwca

Historia

Osada Łagów pierwotnie była niewielkim podgrodziem przy warownym zamku zbudowanym przez rycerski zakon św. Jana Chrzciciela, czyli tzw. Joannitów. Mieszkańcy podgrodzia na nabożeństwach religijnych gromadzili się w kaplicy przyzamkowej wzniesionej pod koniec XVI w. Dopiero w latach 1725-26 wybudowano nową świątynię. Po kilku latach została ona przejęta przez ewangelików. Na pocz. XX w. w Łagowie jak i w okolicach osiedlili się katolicy, którzy początkowo przynależeli do parafii w Sulęcinie. 4 listopada 1928 r., po czterystuletniej przerwie, odprawiono pierwszą mszę św. Rok później 29 września 1929 r. poświęcono kaplicę pw. św. Jana Chrzciciela, na tzw. wzgórzu kolejowym, wzniesioną z dobrowolnych ofiar katolików. Po osiedleniu się ludności polskiej, w Uroczystość Chrystusa Króla 28 października 1945 r., poświęcono dotychczasową ewangelicką świątynię, nadając jej tytuł św. Jana Chrzciciela. Początkowo Łagów należał do parafii w Toporowie, natomiast od 1 czerwca 1951 r. jest samodzielną parafią.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŁAGÓW – pw. św. Jana Chrzciciela (10.30, 12.00, 19.00 - od V do IX)

Bud. 1726 r., na miejscu dawnego szachulcowego, przebudowany i rozbudowany o wieżę i transept w 1867 r., styl neoklasycystyczny, pośw. 28 października 1945 r. Prezbiterium: 3 witraże przedstawiające  Niepokalane Poczęcie NMP, Chrystusa na Krzyżu, św. Jana Chrzciciela, wyk. przez W. Ostrzołka w 1971 r.

JEMIOŁÓW – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (11.30)

Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z przełomu XIII/XIV w., a o kościele z 1420 r. Obecny kościół zbudowany został w 1729 r., klasycystyczny, salowy, pośw. 2 czerwca 1946 r.

ŁAGÓW – kaplica pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (7.30)

Bud. 1929 r., pośw. 29 września 1929 r.

ŁAGÓWEK – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (9.00)

Bud. 1767 r., konstrukcja szachulcowa, klasycystyczny, salowy, nad zachodnią częścią korpusu drewniana wieżyczka z latarnią, pośw. 10 czerwca 1946 r.

ŻELECHÓW – pw. św. Stanisława Bpa (9.00)

Pierwszy kościół zbud. w XIII w. W czasie reformacji przeszedł w ręce protestantów. Obecny kościół bud. w 1648 r., remontowany w 1723 i 1935 r., murowany na planie ośmioboku, we wnętrzu kolisty, pośw. 30 maja 1946 r.

ŁAGÓW – kaplica pw. MB Fatimskiej w domu rekolekcyjnym

ŁAGÓW – kaplica na plebanii

Terytorium parafii

Bracikowo, Gronów, Jemiołów, Łagów, Łagówek, Stok, Żelechów

Poprzedni proboszczowie

ks. Paweł Biłyk – 9.07.1951 r.

ks. Henryk Guzowski – 1.07.1959 r.

ks. Antoni Mackiewicz – 1.07.1974 r.

ks. Józef Pohla – 28.07.1980 r.

ks. Norbert Nowak – 7.09.1982 r.

ks. Andrzej Oczachowski – 2.08.2010 r.

ks. Zbigniew Zdanowicz – 1.08.2017 r.

ks. Jarosław Leśny - 1.08.2020 r.

Powołania w parafii

bp Antoni Stankiewicz, ks. Bolesław Perdziak, ks. Janusz Jóźwiakowski, ks. Jan Sobolewski, ks. Piotr Spychała, ks. Ireneusz Semkło, o. Alojzy Mikulski SI

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1967 r. (bp Ignacy Jeż), 1974 r. (bp Paweł Socha), 1979 r. (bp Wilhelm Pluta), 1987 r. (bp Józef Michalik), 1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2016 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content