ŁĘKNICA pw. św. Barbary

ks. mgr Robert GOLONKA (1.08.2023) - proboszcz

Liczba wiernych: 3520

Erygowana: 29 czerwca 1981 r.

Odpust: 4 grudnia

Historia

Miejscowości tworzące obecną parafię po II wojnie światowej były obsługiwane przez proboszczów z Tuplic i Niwicy. Od 1957 r. weszły w skład powstałej parafii w Żarkach Wielkich z siedzibą w Łęknicy. Z dniem 29 czerwca 1981 r. zostały wyłączone z parafii w Żarkach Wielkich i stały się samodzielną placówką duszpasterską.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŁĘKNICA – pw. św. Barbary (8.00, 12.00 , 17.00 – czas zimowy, 18.00 – czas letni)

Nowoczesny, budowany w latach 1985-1988, konsekrowany 17 września 1989 r. Prezbiterium: ołtarz główny, tryptyk Zwiastowania NMP z ok. 1530 r.

NOWE CZAPLE– pw. MB Bolesnej (10.00)

Nowoczesny (z byłą kaplicą cmentarną sprzed 1945 r.), budowany w latach 1981-85, poświęcony 27 października 1986 r.

Terytorium parafii

Bronowice, Łęknica, Nowe Czaple, Przewoźniki

Poprzedni proboszczowie

ks. Józef Kruk – 30.06.1981 r.

ks. Józef Popiel - 18.02.2012 r.

Powołania w parafii

ks. Tomasz Filiczkowski, ks. Paweł Kondracki, s. Ewa Dąbrowska SJK

Wizytacje kanoniczne

1992 r. (bp Edward Dajczak), 1997 r. (bp Paweł Socha), 2003 r. (bp Adam Dyczkowski), 2008 r. (bp Paweł Socha), 2014 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content