ŁĘKNICA pw. św. Barbary

ks. kan. mgr Józef POPIEL (18.02.2012) - proboszcz

ks. mgr Marcin MAJEWSKI (25.08.2020) - wikariusz

Liczba wiernych: 3520

Kościoły (Msze św. w niedzielę):
  • ŁĘKNICA – pw. św. Barbary (8.00, 11.00 , 17.00 – czas zimowy, 18.00 – czas letni)
  • NOWE CZAPLE– pw. MB Bolesnej (9.30, 12.30 – od IX do VI)