LUBRZA pw. św. Jana Chrzciciela

ks. Andrzej FINC SDB (24.06.2022) - proboszcz

ks. Jarosław LUBERA SDB (2.07.2002) – jur.

ks. mgr Krzysztof KOBIELA SDB (1.08.2016) – jur.

ks. Michał SABADA SDB (1.08.2016) – jur.

Liczba wiernych: 3000

Erygowana: 1945 r.

Odpust: 24 czerwca

Historia

Początkowe dzieje osady i parafii Lubrza łączą się z cysterskim opactwem w Paradyżu. Do tego opactwa należała Lubrza od 1246 r. Cystersi z opactwa paradyskiego przez kilka wieków otaczali opieką duszpasterską wiernych w Lubrzy i w okolicznych wioskach krzewiąc kulturę duchową i materialną.  Oni też ok. 1670 r. wznieśli w Lubrzy pierwszy kościół, który z nieznanych nam przyczyn uległ prawdopodobnie zniszczeniu. W 1776 r. wybudowano nowy kościół murowany w stylu barokowym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Ten na skutek działań wojennych w 1945 r. został spalony, a ostatni proboszcz z pochodzenia Niemiec został zastrzelony przez żołnierzy radzieckich i pochowany na starym cmentarzu. Ostatecznie po 1945 r., kościół fundacji cystersów paradyskich, który był posadowiony  na starym cmentarzu został całkowicie wyburzony. Po wojnie życie  parafialne skupiło się wokół dawnego zboru protestanckiego poświęconego i dostosowanego do potrzeb liturgii kościoła katolickiego.

Od 1946 r. w parafii posługują salezjanie. Obejmują swoją troską duszpasterską zarówno dzieci, młodzież, jak i starszych, prowadząc Oratorium, a od 2018 r. również Salezjański Dom Maryi Królowej Pokoju – miejsce przeznaczone szczególnie dla młodych przeżywających problemy życiowe, przechodzących kryzys wiary, pragnących rozwijać swoje życie duchowe i dobrze rozeznać powołanie lub podjąć ważne życiowe decyzje. 19 maja 2018 r. otwarcia i poświęcenia Domu Maryi dokonał bp Stefan Regmunt.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

LUBRZA – pw. św. Jana Chrzciciela (8.30, 11.30)

Kościół poewangelicki z 1848 r., obecnie rzymskokatolicki został kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Jest neoromańską budowlą murowaną, z jedną nawą, wokół empory chórowe z półkolistą absydą od zachodu i wysmukłą wieżą od wschodu. W 1948 r. w kościele parafialnym w Lubrzy wzniesiono gotycki ołtarz drewniany w prezbiterium, a w nim trzy obrazy ze scenami: Zwiastowania, Nawiedzenia i Chrztu Pana Jezusa - namalowane przez p. Gogolewską z Poznania.

BUCZE – kaplica pw. św. Jana Bosko (13.00)

Kaplica ze świetlicy wiejskiej i od 15 sierpnia 1991 r. służy jako miejsce kultu. Poświęcona  24 maja 1993 r. przez bp. Edwarda Dajczaka.

MOSTKI – pw. MB Częstochowskiej (10.00)

Zbudowany w 1832 r. dla wspólnoty ewangelickiej. Kościół jednonawowy, konstrukcji szachulcowej. W połowie XIX wieku dobudowano neogotycka wieżę. Kościół w 1945 r. przejęli katolicy.

NOWA WIOSKA – pw. św. Anny (10.00)

Prawdopodobnie w roku 1670 został wzniesiony kościół, powstały jako fundacja cysterskiego opata paradyskiego – Achatiusa. Poświęcenie kościoła nastąpiło w roku 1676. Budowla z drewna, w stylu barokowym, salowej konstrukcji zrębowej. Przyjmuje się, iż Nowa Wioska należała do opactwa w Paradyżu aż do jego sekularyzacji w 1810 r.

PRZEŁAZY – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (11.30)

Pierwszy kościół drewniany z ok. 1670 r. W roku 1813 z konieczności rozebrano świątynię ze względu  na zły stan i małą liczbę wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. 10 września 1911 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła dla wspólnoty ewangelickiej, a 1 lipca 1912 r. kościół został poświęcony. Po 1945 r. Kościół przejęli katolicy. 4 grudnia 1945 r. został  poświęcony przez ks. Piotra Janika, dziekana ze Świebodzina.

STAROPOLE – kaplica pw. NMP Wspomożenia Wiernych (8.30)

Pierwsza kaplica z drewna dobudowana do istniejącej wieży poświęcona 7 października 1986 r. pw. MB Różańcowej. W 1999 r. rozpoczęto budowę kościoła dobudowując do istniejącej wieży i poświęcono 13 maja 2002 r. Poświęcenia dokonał bp Adam Dyczkowski zmieniając jednocześnie tytuł kościoła.

ZAGAJE – kaplica pw. św. Barbary (13.00)

Kaplica w budynku niegdyś mieszkalnym przebudowanym na kaplicę. Oddana do kultu i poświęcona w 1989 r.

LUBRZA – kaplica zakonna księży salezjanów

LUBRZA – kaplica pw. NMP Królowej Polski w Domu Maryi

Zgromadzenie zakonne

Towarzystwo św. Franciszka Salezego – salezjanie

Salezjański Dom Maryi Królowej Pokoju

ul. 3 Maja 3A, 66-218 Lubrza

kom. 539-778-113

e-mail: salezjanskidommaryi@gmail.com, www.domewangelizacyjny.pl

Terytorium parafii

Bucze, Buczyna, Lubrza, Mostki, Nowa Wioska, Przełazy, Staropole, Zagaje, Zagórze

Poprzedni proboszczowie

ks. Michał Kubacki

ks. Mikołaj Staszkow

ks. Henryk Frączek – 1964 r.

ks. Ryszard Ptasiński – 1965 r.

ks. Benedykt Andrzejuk – 1982 r.

ks. Feliks Łobos SDB – 1.07. 1995 r.

ks. Janusz Tokarczyk SDB – 1.07.2001 r.

ks. Marek Konkol SDB – 24.06.2007 r.

ks. Zygmunt Grochowiak SDB - 7.07.2013 r.

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (bp Wilhelm Pluta), 1967 r. (bp Ignacy Jeż), 1974 r. (bp Paweł Socha), 1979 r. (bp Wlhelm Pluta), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2016 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content