OTYŃ pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ks. kan. Zbigniew TARTAK (1.08.2016) - proboszcz

ks. mgr Paweł MYDŁOWSKI (25.08.2022) - wikariusz

Liczba wiernych: 4173

Erygowana: XIV w.

Odpust: 31 maja i 14 września

Historia

Pierwsze wzmianki o Otyniu pochodzą z 1313 r. Od 1488 r. panowali tu rycerze katoliccy, wywodzący się ze szlachty polskiej. W czasie reformacji parafia wielokrotnie dostawała się na przemian raz w ręce protestantów, by znów powracać do katolików. W 1645 r. miejscowy zamek rycerski przechodzi na własność jezuitów, którzy w latach 1671-81 przebudowali go na klasztor. W 1705 r. zakończyli przebudowę barokowej świątyni. Na tabernakulum umieszczono statuę Matki Boskiej Klenickiej łaskami słynącej, przeniesionej w 1656 r. z Klenicy do Otynia. W 1776 r. nastąpiła kasata zakonu jezuitów, a klasztor przejęły władze pruskie. Zabudowania poklasztorne i kościół przetrwały do pożaru w 1953 r. Figura Matki Boskiej Klenickiej ocalała i została przeniesiona do kościoła parafialnego, gdzie obecnie odbiera należną jej cześć. Po wojnie na terenie parafii osiedliła się ludność przybyła z Polski centralnej i ze Wschodu.

ROZWÓJ KULTU MATKI BOŻEJ KLENICKIEJ

Figurka Matki Bożej Klenickiej w Otyniu jest rzeźbą późnogotycką z końca XV w. Wykonana w drewnie, polichromowana, pełnoplastyczna.

Ok. 1450 r. w Klenicy wybudowano kościół p.w. Nawiedzenia NMP, w którym Figura MB odbierała cześć.

W 1655 r. jezuici podejmują starania w Rzymie o uznanie figurki Matki Bożej za cudowną. W tym też roku, aby uchronić Figurę przed armią szwedzką zakonnicy przenoszą ją z Klenicy do Otynia. Tu pozostaje do dnia dzisiejszego. W 1661 r. założyli specjalną księgę, do której wpisywali fakty nadzwyczajnych łask. Od 1665 r. datuje się zwyczaj pielgrzymek z figurą Matki Bożej z Otynia do Klenicy, które odbywały się raz do roku. Ostatnia datowana jest na 1918 r. Statua Matki Boskiej Klenickiej i Dzieciątka Jezus posiada koronę, jednak nie wiadomo kiedy i przez kogo była koronowana.

Obecny zasięg kultu jest skromny. Na odpust Nawiedzenia NMP 31 maja przybywają pielgrzymki wiernych z pobliskich parafii i dekanatów. Figurka Matki Bożej jest niesiona w procesji wokół kościoła. W ciągu roku przybywają małe grupy wiernych lub turystów. Od kilku lat coraz liczniej przybywają pielgrzymki z Niemiec. Są to przeważnie byli mieszkańcy tych terenów. Nabożeństwa Maryjne są odprawiane przy figurze Matki Bożej znajdującej się w bocznym ołtarzu.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

OTYŃ – pw. Podw. Krzyża Świętego - sanktuarium Matki Bożej Klenickiej (8.00, 12.30)

Wzmiankowany w 1332 r. Obecny późnogotycki z lat 1585-87, z wykorzystaniem murów wcześniejszych, powiększony o wieżę w 1676 r. Po spaleniu w 1702 r., odbud. w 1704 r. z kamienia i cegły, jednonawowy z rzędem kaplic od południa i północy, wnętrze barokowe. Prezbiterium: ołtarz z XVIII w., na tabernakulum łaskami słynąca figura MB z Dzieciątkiem Jezus, obraz Ostatniej Wieczerzy, figury świętych Piotra i Pawła.

BOROWNIKI – kaplica pw. Wniebowzięcia NMP (11.00)

Bud. 1986-88 r.

NIEDORADZ – pw. św. Jakuba (9.30, 11.00)

Wzm. w 1376 r., bud. w XVII w., barok, jednonawowy, przebud. w XIX w.

ZAKĘCIE – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (9.30)

Barok, wzm. w 1516 r, przebud. 1911 r.

OTYŃ - kaplica na plebanii

Terytorium parafii

Bobrowniki, Konradowo, Niedoradz, Otyń, Zakęcie

Poprzedni proboszczowie

ks. Antoni Lisak – 4.02.1945 r.

ks. Władysław Szeremet – 17.11.1970 r.

ks. Stanisław Kielar – 22.08.1995 r.

ks. Grzegorz Sopniewski – 1.10.2002 r.

Powołania w parafii

ks. Bogdan Kusiak, ks. Zbigniew Kobus, ks. Ryszard Dudek, ks. Jan Szulim, ks. Zbigniew Nosal, s. Mateusza Maria Wiater CSE, s. Lucyna Teresa Samsel CBM

Wizytacje kanoniczne

1962 r. (bp Wilhelm Pluta), 1971 r. (bp Jerzy Stroba), 1978 r. (bp Paweł Socha), 1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Edward Dajczak), 1997 r. (bp Adam Dyczkowski), 2003 r. (bp Edward Dajczak), 2008 r. (bp Paweł Socha), 2014 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content