PRZEWÓZ pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ks. Jerzy KOT CM (26.06.2006) - proboszcz

Liczba wiernych: 1820

Erygowana: 1723 r.

Odpust: 8 grudnia

Historia

Przewóz to miejscowość o bardzo starej metryce. Na przełomie XII i XIII w. istniała tu osada położona na skrzyżowaniu szlaków handlowych. W 1280 r. książę żagański Przemko nadał Przewozowi prawa miejskie. O kościele w Przewozie wspomina bulla papieża Klemensa V z 1311 r. W XVII w. miasto niszczyły pożary, epidemia dżumy i wojna trzydziestoletnia.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

PRZEWÓZ – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (7.30, 10.30)

Najstarsza część kościoła pochodzi z końca XIII w., murowany z kamienia, trzynawowy. W 1631 uległ spaleniu. Ponownie odbudowany 1679 r., przebudowany natomiast w latach 1723-24. Kościół kilkakrotnie zmieniał tytuł patrona. Pierwotnie był p.w. św. Michała i Idziego, następnie Narodzenia NMP, a od 1887 r. Niepokalanego Poczęcia NMP. W latach 1628-68 był w posiadaniu ewangelików. Prezbiterium: obraz Niepokalanego Poczęcia NMP.

SOBOLICE – pw. Najśw. Serca Pana Jezusa (12.30)

Neogotyk, bud. XIX w.

STRASZÓW – kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (9.00)

Zaadoptowany budynek gospodarczy, bud. i pośw. 1980 r.

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo

Terytorium parafii

Bucze, Dobrochów, Dobrzyń, Potok, Przewóz, Przysieka, Sanice, Sobolice, Straszów, Włochów

Poprzedni proboszczowie

ks. Aleksander Zonn CM – 1953 r.

ks. Leon Senska CM – 11.1953 r.

ks. Franciszek Surówka CM – 08.1959 r.

ks. Krzysztof Porossa CM – 12.03.1973 r.

ks. Stanisław Basiuk CM – 1.08.1988 r.

ks. Wojciech Niezabitowski CM – 1.07.1990 r.

ks. Marian Kot CM – 20.07.2001 r.

Wizytacje kanoniczne

1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Edward Dajczak), 1997 r. (bp Paweł Socha), 2003 r. (bp Adam Dyczkowski), 2008 r. (bp Paweł Socha), 2014 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content