poniedziałek , 24 czerwca 2024

PRZYBORÓW pw. Matki Bożej Częstochowskiej

ks. kan. Ryszard RUDKIEWICZ (1.08.2022) - proboszcz

Liczba wiernych: 1450

Erygowana: 29 czerwca 1982 r.

Odpust: 26 sierpnia

Historia

Parafię erygował bp Wilhelm Pluta. Została ona wydzielona z parafii pw. św. Antoniego w Nowej Soli. Nowa wspólnota objęła miejscowości leżące po prawej stronie Odry. Parafia otrzymała nowy kościół zbudowany przez mieszkańców Przyborowa dzięki wydatnej pomocy kapucynów z Nowej Soli. W 1998 r. oddano do użytku plebanię wraz z pomieszczeniami duszpasterskimi.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

PRZYBORÓW – pw. MB Częstochowskiej (8.00, 12.00)

Nowoczesny, bud. w latach 1979-82 r., konsekr. 9 maja 1982 r.

STANY – pw. Objawienia MB w Lourdes (10.00)

Bud. 1989-91 r., pośw. 28 kwietnia 1991 r. przez bp. Józefa Michalika.

Terytorium parafii

Przyborów, Stany

Poprzedni proboszczowie

ks.Rafał Zięciak – 1.08.1982 r.

ks. Jerzy Frąckowiak – 30.06.1987 r.

ks. Edward Kornaus – 27.08.1991 r.

ks. Józef Adamczak – 15.06.2004 r.

ks. Jerzy Gałązka - 1.08.2013 r.

Wizytacje kanoniczne

1985 r. (bp Paweł Socha), 1991 r. (bp Józef Michalik), 1997 r. (bp Adam Dyczkowski), 2003 r. (bp Edward Dajczak), 2008 r. (bp Paweł Socha), 2014 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content