ŚWIEBODZIN pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

ks. kan. dr Radosław GABRYSZ (18.10.2020) - proboszcz

ks. lic. mgr Arkadiusz WIĄCEK (25.08.2017) - wikariusz

ks. Andrzej BLINKIEWICZ (1.08.2019) - rezydent

Liczba wiernych: 5998

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ŚWIEBODZIN – pw. NMP Królowej Polski (7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00)

JEZIORY – pw. NMP Królowej Polski (9.00)

LUBINICKO – pw. Chrystusa Króla (10.30)