TOPORÓW pw. Matki Bożej Różańcowej

ks. mgr Przemysław KASPRZAK (1.08.2018) - proboszcz

Liczba wiernych: 1400

Erygowana: 22 września 1945 r.

Odpust: 7 października

Historia

Po zakończeniu II wojny światowej teren parafii został zasiedlony przez ludność zza Buga, bądź z centralnych terenów Polski. Od maja do listopada 1945 r. przeprowadzono gruntowny remont poewangelickiej świątyni, która wcześniej służyła za spichlerz dla wojsk sowieckich i dostosowano ją do potrzeb Kościoła katolickiego. Ogromną pomocą w zakupie najbardziej potrzebnych naczyń i szat liturgicznych służyła Liga Katolicka z USA.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

TOPORÓW – pw. MB Różańcowej (11.00)

Pierwsza wzmianka o kościele z 1467 r.  Obecny zbud. w XIX w., poprotestancki, neogotyk, kryty blachą cynkową, pośw. 22 września 1945 r. przez ks. P. Janika. Prezbiterium: krzyż z gipsową figurą Chrystusa.

KOSOBUDZ – pw. MB Częstochowskiej (8.00)

Bud. 1910 r., poprotestancki, neogotyk, pośw. 27 stycznia 1946 r.

NIEDŹWIEDŹ – pw. Wniebowzięcia NMP (9.30)

Bud. w XIX w., poprotestancki, gotyk, konstrukcja szachulcowa, po wojnie obłożony drewnem, pośw. 15 sierpnia 1945 r.

POŹRZADŁO – pw. Zwiastowania NMP (12.15)

Bud. XIX w., poprotestancki, pośw. 16 marca 1946 r.

Terytorium parafii

Czyste, Kłodnica, Kosobudz, Niedźwiedź, Poźrzadło, Toporek, Toporów, Zamęt

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Trela – 11.1945 r.

ks. Paweł Biłyk

ks. Zygmunt Młynarek

ks. Antoni Purol – 1952 r.

ks. Józef Kotwicki – 1.08.1955 r.

ks. Franciszek Smolarski – 25.10.1956 r.

ks. Józef Mrowiec – 19.09.1959 r.

ks. Mieczysław Ruta – 17.08.1965 r.

ks. Stanisław Stopa – 13.12.1967 r.

ks. Jan Osikowski – 9.06.1975 r.

ks. Jerzy Loch – 1.07.1981 r.

ks. Alojzy Budnik – 10.07.1987 r.

ks. Janusz Jóźwiakowski – 30.10.1990 r.

Wizytacje kanoniczne

1988 r. (bp Józef Michalik), 1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2016 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content