poniedziałek , 5 czerwca 2023

TRZEBIEL pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

ks. kan. lic. mgr Roman LITWIŃCZUK (1.08.2019) - proboszcz

Liczba wiernych: 1868

Erygowana: 19 marca 1976 r.

Odpust: 3 maja

Historia

Istnienie pierwszych kościołów w Trzebielu datuje się na okres średniowiecza. Z tych czasów pochodzą pozostałości ruin kościoła, którego wnętrze w XVI w. zostało podzielone na dwie części - katolicką i protestancką. W czasach późniejszych podział ten przybrał charakter narodowy (część łużycka i niemiecka). Kościół został uszkodzony wskutek działań wojennych w 1945 r. Decyzją władz komunistycznych został rozebrany w latach sześćdziesiątych XX w. Parafia w Trzebielu została wydzielona z parafii w Tuplicach. Od 1964 r. istniała jako samodzielny wikariat.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

TRZEBIEL – pw. NMP Królowej Polski (9.00, 12.00, w okresie letnim: 8.00, 11.00)

Współczesny, bud. w latach 1981-84 przez ks. Mieczysława Derenia. Konsekrowany 30 września 1984 r. Prezbiterium: krzyż z 1984 r.

TRZEBIEL – kaplica cmentarna

Terytorium parafii

Bukowina, Jagłowice, Kałki, Kamienica, Królów, Olszyna, Siedlec, Trzebiel

Poprzedni proboszczowie

ks. Stanisław Budny – 6.08.1967 r.

ks. Mieczysław Dereń – 26.06.1978 r.

ks. Zygmunt Malicki – 17.08.1987 r.

ks. Andrzej Szkwarek – 1.08.2007 r.

ks. Krzysztof Foryś – 1.08.2015 r.

Powołania w parafii

ks. Zenon Sala, ks. Damian Wierzbicki

Wizytacje kanoniczne

1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Edward Dajczak), 1997 r. (bp Paweł Socha), 2003 r. (bp Adam Dyczkowski), 2008 r. (bp Paweł Socha), 2014 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content