TUPLICE pw. Chrystusa Króla

ks. kan. mgr Leszek BIAŁUGA (1.08.2019) - proboszcz

Liczba wiernych: 3471

Erygowana: 17 listopada 1935 r.

Odpust: Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Historia

Parafia katolicka w Tuplicach zaczęła istnieć od czasu wybudowania przez katolików kościoła w 1935 r. W czasach przedwojennych miejscowość w większości zamieszkiwali protestanci. Do Tuplic dojeżdżał kapłan z parafii w Brodach Żarskich, a Msze św. i nabożeństwa odbywały się w kaplicy cmentarnej. Po wojnie, do końca 1946 r., duszpasterstwo w parafii Tuplice prowadził kapłan niemiecki. Pierwszym polskim proboszczem był ks. Paweł Elsner. W 1972 r. dekretem Stolicy Apostolskiej parafia została odłączona od diec. wrocławskiej i przyłączona do gorzowskiej. Za czasów ks. J. Dratwy zbudowano salkę katechetyczną, dokonano gruntownych remontów kościołów w Debince, Nowej Roli i częściowo w Tuplicach. W maju 1979 r. odbyła się pierwsza po wojnie Msza św. prymicyjna. Do ważnych wydarzeń parafialnych można zaliczyć dwukrotne nawiedzenie cudownego obrazu MB Częstochowskiej, w sierpniu 1983 i maju 1992 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

TUPLICE – pw. Chrystusa Króla (7.30, 9.30; 11.00)

Neogotyk, bud. 1935 r., pośw. 17 listopada 1935 r. przez biskupa wrocławskiego Kammela, konsekr. 24 listopada 1985 r. przez bp. W. Plutę. Prezbiterium: figura rzeźbiona w drewnie, przedstawia Chrystusa Króla stojącego na kuli ziemskiej.

DĘBINKA – pw. Podw. Krzyża Świętego (9.30)

Wczesnogotycki, jednonawowy, bud. XIII w., z kamienia polnego i rudy darniowej, przebud. w XV, XVII i XVIII w., drewniany strop kasetonowy, polichromia z  1491 r. ze sceną Zwiastowania.

NOWA ROLA – pw. NMP Królowej Polski (11.30)

Neoklasycystyczny,  jednonawowy, poprotestancki, bud. druga połowa XIX w., na miejscu szachulcowego z XIV w. (rozebranego 1863 r.)

CHEŁMICA – pw. Wniebowzięcia NMP (8.00)

DRZENIÓW – kaplica katechetyczna

Terytorium parafii

Chełmica, Chlebice, Cielmów, Czerna, Dębinka, Drzeniów, Grabów, Gręzawa, Łazy Żarskie, Matuszewice, Nowa Rola, Rytwiny, Świbinki, Tuplice

Poprzedni proboszczowie

ks. Paweł Elsner – 8.02.1946 r.

ks. Alfred Grzesiak – 04.1971 r.

ks. Józef Dratwa – 8.07.1975 r.

ks. Jerzy Loch – 10.07.1987 r.

Powołania w parafii

ks. Paweł Stryjewski, s. Czesława Szer MEP

Wizytacje kanoniczne

1956 r., 1963 r., 1975 r. (bp Wilhelm Pluta), 1982 r. (bp Paweł Socha), 1989 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Edward Dajczak), 1997 r. (bp Paweł Socha), 2003 r. (bp Adam Dyczkowski), 2008 r. (bp Paweł Socha), 2014 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content