ZABÓR pw. św. Józefa

ks. kan. mgr Krzysztof KWAŚNIK (1.08.2022) - proboszcz

Liczba wiernych: 2000

Erygowana: 1600 r.

Odpust: 19 marca

Historia

Zabór, którego początki sięgają X w., w spisie kościołów należących do parafii zielonogórskiej z 1306 r., wymieniony był po raz pierwszy pod nazwą Sabir i oznaczał osadę położoną za „borem sosnowym”. Do 1936 r. miejscowość nosiła nazwę Saabor, a w latach 1936-1945 – Fürsteneich.

Pierwsza wzmianka potwierdzająca istnienie kościoła w Zaborze pochodzi z ksiąg kościelnych z 1505 r. Pod koniec XVII w. w związku ze złym stanem, kościół został rozebrany. Wówczas ówczesny właściciel Zaboru, gorliwy katolik hrabia Heinrich Johann von Dünnewald, jedną z sal pałacowych przeznaczył na kaplicę. Jeszcze na początku XX w., w co trzecią niedzielę miesiąca odprawiano tam katolickie nabożeństwo. Cztery kilometry na wschód od Zaboru znajduje się Milsko, założone na początku XIII w. w miejscu dogodnej przeprawy przez Odrę. Po raz pierwszy kościół romański w Milsku był wzmiankowany w 1376 r. Obecny kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w stylu barokowym wniesiono w 1798 r. wykorzystując część starych murów świątyni. Pod koniec XIX w. dobudowano wieżę w stylu neogotyckim. Organy w Milsku zbudował Ludwik Hartwig w latach 1864-1865.

Obecny ceglany kościół pw. św. Józefa w zaborze wybudowano w latach 1905-1908, kiedy proboszczem w Milsku był ks. Julius Kühnert, a właścicielem Zaboru Georg von Schöneich. W 1908 r. ten jednonawowy kościół z ołtarzem od wschodu z witrażem św. Józefa oraz z wieżą od zachodu był konsekrowany i oddany do użytku. Zaborskie organy pochodzą z 1907 r.

Do końca II wojny światowej w Milsku mieściła się siedziba katolickiej parafii, a jej ostatnim niemieckim proboszczem był ks. Alfred Schubert. Kościół w Zaborze był filią kościoła parafialnego w Milsku. Przez dwa lata, po wojnie Zabór, Milsko i okoliczne miejscowości należały do parafii pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. 1 września 1947 r., powstała parafia w Zaborze. 17 sierpnia 2000 r. wydzielono z niej parafię w Przytoku.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZABÓR – pw. św. Józefa (18.00 - sobota, 8.00, 11.30)

Neogotyk, bud. 1905 r., konsekr. 1908 r. Prezbiterium: ołtarz neogotycki na tle witraża z postacią św. Józefa.

MILSKO – pw. św. Jadwigi (10.00)

Romański, bud. XVI w., pośw. 1 lipca 1945 r.

Terytorium parafii

Czarna, Dąbrowa, Łaz, Mielno, Milsko, Proczki, Tarnawa, Wielobłota, Zabór

Poprzedni proboszczowie

ks. Michał Suliga – 1.09.1947 r.

ks. Franciszek Jędrzkiewicz – 27.04.1951 r.

ks. Zenon Mytkowski – 13.09.1968 r.

ks. Leszek Gościmski – 29.01.1974 r.

ks. Janusz Mikołajewicz – 6.08.2002 r.

ks. Ryszard Walner – 2.08.2010 r.

ks. Stanisław Stefańczyk – 1.08.2016 r.

ks. Paweł Łobaczewski – 8.04.2019 r.

ks. Tomasz Sałatka - 1.08.2020 r.

Wizytacje kanoniczne

1949  r. (ks. Edmund Nowicki), 1962 r. (bp Wilhelm Pluta), 1971 r. (bp Jerzy Stroba), 1978 r. (bp Paweł Socha), 1987 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Adam Dyczkowski), 1999 r. bp Paweł Socha), 2005 r. (bp Edward Dajczak), 2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 (bp Paweł Socha)

Skip to content