ZIELONA GÓRA pw. św. Jadwigi Śląskiej

ks. kan. mgr Piotr BORTNIK (1.09.2022) - proboszcz

ks. mgr Tomasz JANCZEWSKI (25.08.2022) - wikariusz

ks. mgr Piotr PLUTA (25.08.2023) - wikariusz

ks. mgr Mateusz SZERWIŃSKI (2.11.2021) - rezydent

ks. kan. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US (1.09.2016)

ks. prałat kan. mgr Włodzimierz LANGE (2.08.2021) - emeryt

Liczba wiernych: 7600

Erygowana: 1272 r.

Odpust: 16 października

Historia

Parafia została erygowana w drugiej połowie XIII w. Jej pierwszym fundatorem był książę Konrad Głogowski, a następnie Henryk III Wierny. On też uposażył parafię w odpowiednie beneficjum, dając świątyni i duszpasterzom dużą niezależność materialną. Niebawem utworzono również archiprezbiterat zielonogórski. Na prośbę księżnej Katarzyny prawo patronatu przekazano 29 stycznia 1423 r. kanonikom regularnym św. Augustyna w Żaganiu. W końcu lat dwudziestych XVI w. w Zielonej Górze rozpoczęli działalność kaznodzieje luterańscy, którzy stopniowo doprowadzili do bezprawnego przejęcia przez miasto majątku kościelnego i następnie w 1544 r. świątyni parafialnej. W latach czterdziestych tego stulecia wyparli katolików z życia publicznego, tak, że pod koniec XVI w. w mieście pozostała tylko niewielka grupa parafian. Pozbawiona stałego kapłana, korzystała z okresowej posługi duszpasterskiej kanoników regularnych. W czasie wojny trzydziestoletniej kilkakrotnie zwracano kościół parafialny katolikom. Stało się tak m. in. w 1632 r., kiedy to pod przewodnictwem proboszcza Baltazara Antoniusza Schecjusa odrodziła się wspólnota parafialna, ale w 1641 r. ponownie wypędzono księży katolickich z miasta. Ostatecznie 15 marca 1651 r. starosta głogowski przekazał świątynię parafialną katolikom i po kilkuletniej pracy misyjnej franciszkanów w 1655 r. ks. proboszcz Melchior Pistrium rozpoczął odbudowę parafii. Objęła ona także wsie podzielonogórskie. Patronat nad parafią przejęły władze miejskie. Niebawem odbudowano spalony w 1650 r. kościół parafialny. W drugiej połowie XVII w. rozwinęło się życie religijne, powoli doskonalono stan wiary, zwiększała się liczba wiernych. W 1740 r. protestanckie  wojska króla Fryderyka II zajęły Zieloną Górę. Na niekorzyść parafii zrewidowano jej stan prawny i poddano nadzorowi władz dochody kościelne. W 1748 r. wśród 4566 zielonogórzan naliczono prawie 1000 katolików. Nowa fala szykan rozpoczęła się po 1763 r. Miasto użytkując nieruchomości kościelne niechętnie wypełniało obowiązki patrona w czym wspierała je agresywna wobec katolików administracja pruska. Gdy w 1776 r. wywróciła się wieża kościelna rujnując sklepienie świątyni, parafia zaciągnęła tak duże pożyczki na remont, że pod koniec tego stulecia, przy wzrastającym fiskalizmie władz, utrzymanie świątyni i szkoły katolickiej stawało się bardzo trudne. Konieczne remonty przeprowadzono dopiero w latach dwudziestych XIX w. W drugiej połowie tego stulecia nastąpiło ponowne ożywienie działalności katolików w Zielonej Górze. Powstały wówczas liczne organizacje katolickie, zadbano o nowy wystrój świątyni. Po I wojnie światowej wzrost liczby parafian już nie był tak duży jak w poprzednich dziesięcioleciach. W 1929 r. parafia pw. św. Jadwigi liczyła 3452 katolików. Grupowali się oni w stanowych związkach katolickich. Po 1933 r. zielonogórscy katolicy niechętnie angażowali się w opanowane już wówczas przez nazistów życie publiczne.

Po II wojnie światowej nastąpiło wysiedlenie ludności niemieckojęzycznej i napłynęła ludność polska. Należało ponownie budować wspólnotę parafialną. 22 października 1945 r. nowym proboszczem został ks. Kazimierz Michalski, wzorowy kapłan ale zarazem społecznik i człowiek wielkiej odwagi. Łączył on pracę duszpasterską z konieczną wówczas działalnością społeczną, organizując różne instytucje pomocy, organizacje i stowarzyszenia katolickie. W 1952 r. został zmuszony do opuszczenia probostwa. Ponownie powrócił w 1956 r., ale i tym razem stając w obronie kościoła i wolności w sporze z władzą o dom katolicki musiał w 1960 r. opuścić parafię. Jego następcą został ks. Władysław H. Nowicki, który prowadził parafię do połowy 1992 r. Wobec gwałtownie wzrastającej liczby ludności już w 1951 r. wydzielono z parafii północną część miasta, gdzie erygowano parafię pw. Najświętszego Zbawiciela. Władze długo nie zezwalały na tworzenie nowych parafii, jednak w 1974 r. udało się uzyskać zgodę na organizację nowej parafii na Winnicy, w 1980 r. z istniejącego na Jędrzychowie kościoła filialnego utworzono nową parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz w 1984 r. parafię pw. Ducha Świętego w zachodniej części miasta. W 1987 r. wydzielono kolejną część - śródmiejską z najstarszej parafii zielonogórskiej i utworzono parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Po zmianie nazwy i siedziby diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, od 7 czerwca 1992 r. kościół parafialny został podniesiony do godności konkatedry. 25 sierpnia 1992 r. dekretem bp. Józefa Michalika nowym proboszczem został ks. Włodzimierz Lange.

W latach 1968-2008 kaplica ogrócowa kościoła parafialnego była miejscem modlitwy dla zielonogórskiej wspólnoty greckokatolickiej.

W 1993 r. przy konkatedrze została powołana Zielonogórska Kapituła Kolegiacka pw. św. Jadwigi. W 1999 r. z części parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej i pw. Ducha Świętego utworzono parafie pw. św. Franciszka z Asyżu, natomiast w 2009 r. powstała parafia pw. św. Urbana I, której terytorium wydzielno z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej i pw. Najświętszego Zbawiciela. 16 października 2017 r. z okazji 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej bp Tadeusz Lityński pobłogosławił pomnik św. Jadwigi postawiony przy konkatedrze.

29 maja 2020 r., w przeddzień 60. rocznicy wydarzeń zielonogórskich został posadowiony pomnik ks. Kazimierza Michalskiego, pierwszego powojennego proboszcza parafii. Tego dnia hołd wielkiemu kapłanowi złożył prezydent RP Andrzej Duda. Następnego dnia, 30 maja 2020 r., bp Tadeusz Lityński wraz z biskupami Stefanem Regmuntem i Pawłem Sochą, w obecności przedstawicieli władz, rodziny, żyjących uczestników tamtych wydarzeń oraz wielu mieszkańców miasta, dokonał uroczystego poświęcenia pomnika. W pobliżu pomnika ks. Michalskiego powstał mural upamiętniający wydarzenia zielonogórskie.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej (18.00 – sobota, 7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 16.00, 18.00)

Gotyk, bud. 1272 r., przebud. 1429 r., pośw. 1294 r. Barokowy chór z malowanymi przedstawieniami świętych z XVII w. i renesansowa kuta krata przy wejściu do Kaplicy Oliwnej. Prezbiterium: tryptyk przedstawiający tajemnice różańca. Spiżowe drzwi „Porta fidei” przedstawiają Patronów diecezji: Matkę Bożą Cierpliwie Słuchającą z Rokitna, św. Pięciu Braci Męczenników z Międzyrzecza, Patrona Miasta Zielonej Góry - św. Urbana I Papieża i Męczennika, Patronkę Konkatedry - św. Jadwigę Śląską oraz Ojca Świętego Jana Pawła II i sługę Bożego Biskupa Wilhelma Plutę – pobł. w 2012 r. z okazji rozpoczęcia Roku Wiary. W 2014 r. poświęcono odnowioną Kaplicę Ogrójcową, w której odsłonięto na ścianach zachowane fragmenty fresków przedstawiające sceny z Ogrójca.

ZIELONA GÓRA – kaplica zakonna Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej

ul. Kościelna 11, 65-053 Zielona Góra, tel. 68-320-63-57

Terytorium parafii

Zielona Góra (ul. 1 Maja nry parzyste od 6 i nry nieparzyste od 9, Al. Konstytucji 3 Maja nry parzyste, Al. Niepodległości nry nry parzyste 2-14A i nry nieparzyste 1-13, ul. Bohaterów Westerplatte nry parzyste 2-22 i nieparzyste do 17, ul. Bolesława Chrobrego od 32 do końca, ul. Botaniczna nry parzyste 2-14, ul. Ceglana, ul. Ciesielska, ul. Długa nry parzyste, ul. Dr. Pieniężnego, ul. Drzewna, ul. Fabryczna, ul. Głowackiego, ul. Grottgera nry parzyste, ul. Jaskółcza nry nieparzyste, ul. Jasna, ul. Jeżykowa, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Kożuchowska nry nieparzyste 1-13, ul. Kraszewskiego, ul. Krawiecka, Kukułcza, ul. Kupiecka nry nieparzyste i nry parzyste 2-28, ul. Licealna, ul. Lwowska nry parzyste, ul. Masarska, ul. Mickiewicza nry parzyste od 8 i nry nieparzyste od 11, ul. Moniuszki nry nieparzyste od 13 i nry parzyste od 8, ul. Nad Łąkami, ul. Ogrodowa nry parzyste 2-38 i nry nieparzyste 1-5, ul. Owocowa, ul. Piaskowa, Pl. Matejki, Plac Pocztowy, ul. Pod Filarami nry parzyste, ul. Pod Topolami, ul. Podgórna nry nieparzyste 1-43 i nry parzyste 2-18, ul. Poniatowskiego, ul. Przemysłowa, Stary Rynek 1-11, ul. Skargi, ul. Sikorskiego, ul. Sowińskiego, ul. Średnia, ul. Św. Jadwigi, ul. Św. Kingi, ul. Twardowskiego, ul. Tylna, ul. Wesoła, ul. Wrocławska nry nieparzyste 1-7 i nry parzyste 2-24, ul. Zarugiewicza, ul. Zielona, ul. Żeromskiego nry nieparzyste)

Poprzedni proboszczowie

ks. Kazimierz Michalski – 22.10.1945 r.

ks. Władysław Nowicki – 17.12.1960 r.

ks. Włodzimierz Lange - 25.08.1992 r.

bp Adrian Put - 2.08.2021 r.

Powołania w parafii

ks. Józef Cyrulik, ks. Zbigniew Stekiel, ks. Andrzej Szkudlarek, ks. Gabriel Stożek, ks. Stanisław Czerwiński, ks. Mieczysław Pośpiech, ks. Mirosław Donabidowicz, ks. Jerzy Waściński, ks. Jacek Łabiński, ks. Dariusz Chabraszewski MSF, o. Tomasz Sajdak OMI, ks. Mieczysław Trzaskowski COr., ks. Andrzej Fiołka, ks. Andrzej Nowakowski, ks. Marek Pluskota, ks. Marek Waściński, ks. Jacek Piotrowski, ks. Mieczysław Łęcki, br. Mariusz Leszczak OFMCap., ks. Mariusz Maćkowiak MS, o. Michał Legan OSPPE, ks. Bartosz Orlicki, ks. Dominik Orlicki, s. Zofia Kapturkiewicz CII s. Teresa Brzozowska SJK, s. Anna Flasza SJK, s. Małgorzata Kowala MI

Wizytacje kanoniczne

1952 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1962 r. (bp Wilhelm Pluta), 1971 r. (bp Jerzy Stroba), 1978 r. (bp Paweł Socha), 1987 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Adam Dyczkowski), 1999 r. (bp Paweł Socha), 2005 (bp Edward Dajczak), 2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content