poniedziałek , 14 czerwca 2021

ZIELONA GÓRA pw. św. Urbana I

ks. kan. mgr Mirosław DONABIDOWICZ (1.08.2009) - proboszcz

ks. mgr Jakub ŚWIĄTEK (25.08.2020) - wikariusz

Liczba wiernych: 5500

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – pw. św. Urbana I (8.00, 11.00, 12.30, 18.30)

ZIELONA GÓRA – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Domu Kombatanta (10.00)