Diakon 45+

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma nowego diakona. Dk. Rafał Lisicki pochodzi z Sandomierza i ma 45 lat.

9 grudnia w kościele rektoralnym pw. Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Gubinie bp Adam Dyczkowski udzielił u święceń diakonatu. Dk. Rafał Lisicki pochodzi z Sandomierza. Jak trafił do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej?

– Swoje nawrócenie przeżyłem dosyć późno, bo dopiero w wieku 24 lat. Myśl, aby pójść za głosem Boga dojrzewała we mnie dosyć długo – zwierza się dk. Rafał.

Swoje pierwsze kroki skierował do benedyktynów do Biskupowa na Śląsku Opolskim, gdzie spędził ważne dla swojej formacji osiem lat. – Po tym czasie jednak zdecydowałem się na rok rozeznania, czy mam wracać do klasztoru, czy podążyć inną drogą. I trafiłem do Wspólnoty św. Tymoteusza w Gubinie – opowiada diakon.

– I tak się stało, że po tym roku, otwarto takie Seminarium 35w Krakowie. Pasterz gubińskiej wspólnoty ks. Artur Godnarski polecił mnie ówczesnemu ordynariuszowi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp. Stefanowi Regmuntowi i zostałem skierowany na formację do Krakowa. Po jej ukończeniu, teraz dołączam do szóstego roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu – opowiada.

Nowy diakon zdaje sobie sprawę, że wybrał trudną życiową drogę, ale patrzy z ufnością w przyszłość.

– Z ludźmi trzeba umieć rozmawiać. Mam doświadczenie udziału w Przystanku Jezus, gdzie stykałem się z młodzieżą, która raczej nie jest pozytywnie nastawiona do Kościoła. Ale jak się z nimi rozmawia i słucha ich, to wszelkie stereotypy i uprzedzania znikają – zauważa diakon.

Przypomnijmy, że Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem tego międzydiecezjalnego seminarium jest przygotowanie do sakramentu święceń kandydatów, którzy ze względu na wiek wymagają odrębnego toku formacji.

Diakoni w jedności z biskupem i jego prezbiterium wypełniają oni swoją posługę w liturgii, głoszeniu słowa Bożego i dziełach miłości. Diakoni odczytują Ewangelię podczas Mszy św. i posługują przy ołtarzu. Mają prawo rozdzielać wiernym Komunię św. Mogą głosić kazania, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństw, przewodniczyć modlitwom i prowadzić pogrzeby. Diakoni, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, zobowiązani są do zachowywania celibatu.

Joanna Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Bp Lityński do KSM: Istotą apostolstwa świeckich jest odważne dawanie świadectwa

– Istotą apostolstwa świeckich jest również odważne dawanie świadectwa swojej wiary przez publiczny kult, modlitwę, …

Skip to content