Dyspensa na 1 maja

Bp Tadeusz Lityński udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym aktualnie przebywającym na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej dyspensy od obowiązku zachowania czwartego przykazania kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, w piątek 1 maja 2020 r.

Jednocześnie biskup zachęca korzystających z dyspensy do podjęcia innych form pokuty, zwłaszcza uczynków pobożności i miłości.

Sprawdź także

Prezydent RP modlił się i złożył kwiaty przy pomniku ks. Michalskiego

Prezydent Andrzej Duda 29 maja modlił się i złożył wiązanki kwiatów na grobie proboszcza śp. …