I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski w Paradyżu

W Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu 20 września odbył się I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski. Wszystko po to, aby ograniczyć spożycie alkoholu w Polsce.

Organizatorem Kongresu był Ruch Społeczny „Ku Trzeźwości Narodu” Ziem Zachodnich Polski. Wzięło w nim udział około 400 osób zatroskanych z terenu zachodniej Polski oraz przedstawiciele ruchów trzeźwości z całego kraju.

Mszy św. na rozpoczęcie przewodniczył bp Tadeusz Lityński, a homilię wygłosił bp Tadeusz Bronakowski. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych zwrócił uwagę na katastrofalną sytuację młodych, ulegających pokusom łatwego szczęścia, którego źródeł upatrują w w bezrefleksyjnym nadużywaniu alkoholu.

Kongres otworzył prezes Ruchu Społecznego „Ku Trzeźwości Narodu” Ziem Zachodnich Polski – ks. Henryk Grządko, który przytoczył zatrważające dane o spożyciu alkoholu. – 11 litrów czystego spirytusu na głowę mieszkańca naszego kraju to jest bardzo dużo. Obserwujemy coraz większe problemy wśród młodych, dużo śmierci przez alkohol, dużo przestępstw przez alkohol. Dlatego musimy alarmować i zbierać siły, aby ograniczyć jego spożycie i temu właśnie poświęcony jest kongres – mówił kapłan.

W czasie obrad zaproszeni goście poruszyli następujące tematy: „Czy Ustawa O Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi daje nadzieję na ograniczenie spożycia alkoholu. Analiza prawna” – mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo luris; „Jak chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami?” – ks. dr Marek Dziewiecki, członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych; „Trzeźwość a wolność. Wymiar społeczny i indywidualny” – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Głos zabrał także wiceprezes Ruchu Społecznego „Ku Trzeźwości Narodu” Ziem Zachodnich Polski Augustyn Wiernicki, który przedstawił model obniżenia spożycia alkoholu w Polsce w świetle analiz polskich i zagranicznych. Aby tak się stało, potrzebne są konkretne zmiany w prawie, m.in. ustanowienie państwowego monopolu sprzedaży detalicznej alkoholu; ustalenie liczby punktów sprzedaży alkoholu i ich lokalizacji przez regulacje prawne na poziomie centralnym; wyznaczenie dni, godzin i sposobu sprzedaży alkoholu; ustanowienie wieku dostępności na 20 – 21 lat; zniesienie pozwolenia na reklamę alkoholu w mediach i przestrzeni publicznej; podniesienie ceny detalicznej.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content