I rocznica ingresu bpa Tadeusza Lityńskiego

5 stycznia 2017 r. mija rok od ingresu bp. Tadeusza Lityńskiego do kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. Z tej okazji nie przewidziano żadnych specjalnych obchodów. Wikariusz generalny, ks. Piotr Kubiak, zwrócił się jedynie z prośbą do wszystkich duszpasterzy o modlitwę w intencji biskupa diecezjalnego.
Bp Tadeusz Lityński jest pierwszym biskupem zielonogórsko-gorzowskim pochodzącym z duchowieństwa tejże diecezji. Nominację na swój urząd otrzymał 25 listopada 2015 r. Jego objęcie dokonało się w formie przewidzianej przez prawo kanoniczne 5 stycznia 2016 r. w kaplicy Domu Biskupiego w Gorzowie Wlkp. Tego samego dnia miał również miejsce ingres do katedry gorzowskiej. W uroczystości wziął udział ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Byli także obecni biskupi innych diecezji, duchowieństwo diecezjalne i licznie zgromadzeni wierni.
Do najważniejszych wydarzeń pierwszego roku pasterskiej posługi bp. Tadeusza Lityńskiego należy zaliczyć:
  • Peregrynację krzyża i ikony Światowych Dni Młodzieży w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na przełomie lutego i marca 2016 r.;
  • Wprowadzenie odnowionego programu przygotowania do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Wszedł on w życie 1 maja 2016 r.;
  • Diecezjalne i wojewódzkie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski w Międzyrzeczu 18 czerwca 2016 r.;
  • Diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży, a szczególnie międzynarodowe spotkanie młodzieży Lubuskie uwielbienie pod figurą Chrystusa Króla w Świebodzinie 23 lipca 2016 r.
Bp Tadeusz Lityński urodził się 14 czerwca 1962 r. w Kożuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1988 r. w katedrze gorzowskiej z rąk ówczesnego biskupa gorzowskiego Józefa Michalika. Posługę duszpasterską pełnił najpierw jako wikariusz, później jako pracownik Sądu Kościelnego w Gorzowie Wlkp., a w końcu jako proboszcz w Ochli i Gorzowie Wlkp. 28 kwietnia 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Święcenia biskupie otrzymał 16 czerwca 2012 r. w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie z rąk abp. Celestino Migliore, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Za swoją dewizę biskupią przyjął słowa Modlitwy Pańskiej: „Adveniat Regnum Tuum” (Przyjdź Królestwo Twoje). 23 listopada 2015 r. papież Franciszek ustanowił go biskupem zielonogórsko-gorzowskim.
ks. Andrzej Sapieha
Rzecznik Prasowy Kurii

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content