niedziela , 23 czerwca 2024

Imieniny Biskupa Diecezjalnego

Bp Tadeusz Lityński dziś obchodzi swoje imieniny. Nie zapomnieli o tym kapłani, siostry zakonne i świeccy.

W imieniu kapłanów życzenia pasterzowi diecezji złożył ks. Roman Litwińczuk. – Świadectwa biblijne i tradycja mówią, że patron dnia dzisiejszego był krewnym Pana Jezusa. Życie i posługa św. Judy Tadeusza wpisują się w misyjny wymiar Kościoła – mówił kapłan i kontynuował: – Powołany znad Jeziora Galilejskiego wędrował głosząc ewangelię przez Palestynę, Syrię, Mezopotamię, Egipt. Męczeńską śmierć poniósł w Persji. Pozostawił po sobie list w którym zachęca wiernych do walki o wiarę, do wzajemnej miłości, modlitwy w Duchu Świętym, do trwania w oczekiwaniu miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa. W swoim liście mim pokrewieństwa z Mistrzem nazywa Jezusa z pokorom Panem, siebie zaś Jego sługą.

– Powołany do grona apostołów, krewnych Jezusa, pozostań zawsze Jego sługą, wiernie idąc za Nim, swoim Mistrzem i Panem. W czasach zmagania się Kościoła z przeciwnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi zachęcaj wiernych do walki o wiarę, do wzajemnej miłości i modlitwy w Duchu Świętym w oczekiwaniu miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa. Bądź jak tłumaczy się przydomek Twojego patrona, odważny w głoszeniu ewangelii wszędzie, gdzie Pan Cię posyła. Niech On Cię wspiera swoją łaską i zdrowiem – dodał.

Św. Juda to jeden z dwunastu apostołów. Był bratem św. Jakuba Młodszego Apostoła (Mt 13, 55). O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny” (Mt 10, 3; Mk 3, 18).

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Główny odpust w Rokitnie

W sanktuarium w Rokitnie trwają obchody święta patronalnego Matki Bożej Rokitniańskiej. Rozpoczęły się już w …

Skip to content