Inauguracja na Instytucie Filozoficzno-Teologicznym

Studenci Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein oraz słuchacze studium organistowskiego uroczyście zainaugurowali 20 października nowy rok akademicki.

– Wszystko, co robimy możemy sprowadzić do jednego mianownika, chodzi o głęboką więź z Panem Jezusem. Nasze prace, działania, studium, podejmowane wysiłki mają prowadzić nas do Chrystusa i tak pogłębiać więź, abyśmy mogli nazywać się przyjaciółmi Jezusa, bo taka jest Jego wola – mówił w homilii ks. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego z udziałem studentów oraz wykładowców była najważniejszym akcentem 31. inauguracji w instytucie przygotowującym osoby zaangażowane w formację katechetyczną i duchową w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

– Inauguracja zaprasza nas do pamięci i wdzięczności. Nie powinniśmy pojmować wyjątkowości naszej misji, jako wykorzenienia z historii, dzięki której jesteśmy i rozwijamy się. Pamięć stanowi wyraz naszej wiary i codzienna pamięć w Kościele wprowadza nas coraz bardziej w Paschę Chrystusa. Instytut w wszystkich jego wymiarach jest miejscem pamięci i kształtowania tożsamości wprowadzającej nas w życie. Na początku nowego roku akademickiego prosimy, aby instytut był miejscem szczególnej pamięci, abyśmy mieli odwagę i radość pełnienia misji pamięci o jedynym wydarzeniu z historii świata, jakim jest Jezus Chrystus, który wszystko przemienia i odnawia – mówił ks. Mariusz Jagielski, dyrektor IFT w Zielonej Górze.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content