Kalwaria Rokitniańska

W XVIII Nabożeństwie Kalwarii Rokitniańskiej uczestniczyło 12 kwietnia ok. 1000 pielgrzymów, pragnących wejść w boskie ślady Chrystusa.

– Chcę właśnie teraz pójść Twoimi śladami i w myśli postępować drogą Twej męki i stawiać ludzkie stopy w Twe Boskie ślady. Pozwól więc, aby na żywo stanęło przed mą duszą wszystko, co dla mnie wycierpiałeś. Otwórz me oczy, porusz me serce, abym zobaczył i głęboko uświadomił, jak bardzo mnie pokochałeś. Ażebym całą duszą zwrócił się do Ciebie mój Zbawco, a porzucił grzech, który tak gorzkie zadał Tobie bóle. Żałuję serdecznie za moje grzechy Panie, chcę rozpocząć życie na nowo. Z całą powagą wyruszyć i iść za Tobą. Pomóż dźwigać mi kalwaryjski krzyż, Twoja bolesna droga jest szkołą wszelkiego cierpienia, cierpliwości i przezwyciężania samego siebie. Daj mi dzisiaj, na XVIII kalwaryjskiej drodze prowadzącej wprost do serca Twojej Matki, odpowiedź na pytanie, co mam czynić. Daj mi moc słuchania słowa Twojej miłości wobec mnie. A kiedy będę miał wrócić do domu umocnij zrozumienie i uczyń je owocnym, abym według niego postępował. Pozwól mi teraz postawić moje stopy w Twoje Boskie ślady – modlił się o. Daniel Biedniak OMI.

Rokitniańska Kalwaria liczy 32 stacje, rozmieszczone na 4,5 km trasie. Na zakończenie nabożeństwa drogi krzyżowej uczestnicy modlili się w bazylice, przed cudownym obrazem Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, Apelem Maryjnym.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Edykt w sprawie beatyfikacji Siostry M. Iwony Król

Dnia 28 stycznia 2022 roku, w odpowiedzi na wniosek mieszkańców Wschowy, zwróciło się do mnie …

Skip to content