Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Już po raz czwarty odbyła się Ekumeniczna Droga Krzyżowa na granicy polsko-niemieckiej. Rozpoczęła się we Frankfurcie, a zakończyła w Słubicach.

Rozważania przygotowali studenci z Katolickiego Centrum Studenckiego. Byli wśród nich nie tylko Polacy, ale też Niemcy i Ukraińcy. – Chcemy nadać temu nabożeństwu wymiar ekumeniczny, dlatego zapraszamy do udziału i prowadzenia rozważań wiele wspólnot chrześcijańskich ze Słubic i z Frankfurtu – wyjaśnia ks. Rafał Mocny z Katolickiego Centrum Studenckiego..

– Tegoroczne rozważania skoncentrowały się wokół słów zaczerpniętych z Ewangelii wg św. Mateusza: „Twoja mowa cię zdradza – przeciwko mowie nienawiści”. Pragniemy, aby owocem rozważań stała się mowa mądra, rozważna, budująca więzi między narodami, chrześcijanami różnych wyznań i między narodami zamieszkującymi oba brzegi Odry – dodaje.

Droga Krzyżowa rozpoczęła się w kościele Pokoju we Frankfurcie, a zakończyła w kościele Ducha Świętego w Słubicach. – Jedną z wyjątkowych chwil było niesienie krzyża przez most graniczny. To zawsze jest świadectwo tego, co nas łączy: most i krzyż – wyjaśnia ks. Mocny.

Ekumeniczną Drogę Krzyżową organizuje Katolickie Centrum Studenckie ze Słubic we współpracy z Radą Ekumeniczną we Frankfurcie.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Dyspensa od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego

Na podstawie kan. 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także …

Skip to content