Kapłańskie spotkanie opłatkowe w Paradyżu

W paradyskim seminarium w spotkaniu opłatkowym uczestniczyli biskupi i duchowni pracujący w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Zwracając się do duszpasterzy, bp Tadeusz Lityński skoncentrował uwagę na odkrywaniu we wspólnocie Kościoła prawdy Boga przychodzącego z miłością i stającego się bliskim dla wszystkich ludzi.

– My również stajemy naprzeciw siebie, aby wyrazić dobre słowo życzeń, przełamać się opłatkiem, mówiąc jednocześnie dziękuję i przepraszam. Naszą modlitwą przedpołudniową chcemy ogarnąć wszystkich kapłanów, również chorych i przeżywających trudności – powiedział ordynariusz.

Przełamując się opłatkiem i składając sobie życzenia, kapłani skupili się na obrazie ukazującym scenę Bożego Narodzenia zawieszonym w paradyskiej świątyni. Malowidło przedstawia Maryję, Józefa oraz inne osoby pochylające się nad nowo narodzonym Jezusem.

– Warto zauważyć światło rozpromieniające oblicze tych, którzy są blisko Dzieciątka. Autor obrazu pięknie ujął to, co wyznajemy w Credo – „Światłość ze Światłości”. Jezus, małe Dziecię na sianie, jest źródłem światła. Od Niego bije blask, który rozświetla twarze zwróconych ku Niemu osób. Zapalona świeca symbolizuje wiarę w tajemnicę Wcielenia, jest znakiem misji i powołania niesienia Światła innym. Chrystus jest Światłem świata, Słońcem wschodzącym z wysoka. On może rozświetlić każdy mrok, ale potrzeba zbliżyć się do Niego, pochylić się nad tajemnicą Wcielenia, nad Jezusem. Każdy człowiek potrzebuje spotkania z Jezusem, Światłością świata. Przyprowadzać innych do Chrystusa to nasze zadanie, nasza misja. Maryja, Józef, pasterze pochylając się nad Jezusem, tworzą wspólnotę, która razem adoruje i modli się. Życzę, by ten czas Narodzenia Pańskiego był pełen radości spotkania ze Zbawicielem. Niech On rozproszy wszystkie mroki, napełni serca swoim światłem, byśmy się stali dziećmi Światłości – mówił ks. Marcin Kliszcz, proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.

Bp Tadeusz Lityński przypomniał, że kapłanom potrzeba szczególnej świadomości misji, podkreślania w świecie, że wszystko, co się dzieje, jest dziełem miłości. Biskup podkreślał również konieczność modlitwy i potrzebę jej pielęgnowania.

– W okresie Bożego Narodzenia będzie wiele modlitwy, podczas celebracji Pasterek i Eucharystii świątecznych oraz modlitwy domowej w ramach odwiedzin kolędowych. Właśnie to jest pielęgnowaniem modlitwy i przypomnieniem, że przeżywamy czas z Bogiem. Pragnę życzyć sił do świadectwa, do przypominania o obecności Boga. Życzę również, żeby w nas było wiele z postawy Jezusa, abyśmy potrzebujących duchowego i także materialnego wsparcia potrafili dostrzec, to nasza misja i zadanie – mówił do księży ordynariusz zielonogórsko-gorzowski.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content