Komunikat biskupa diecezjalnego na niedzielę 2 czerwca

Komunikat z okazji
zakończenia Diecezjalnej Peregrynacji Obrazu św. Józefa Kaliskiego,
zakończenia Roku Jubileuszowego 350-lecia obecności
i 30. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu
Najświętszej Bożej Rodzicielki Pani Rokitniańskiej

 

Drodzy w Chrystusie,

w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, wpatrując się w Jezusa Chrystusa, który jako kapłan wielki zapoczątkował dla nas drogę nową i żywą, wiodącą do Nieba (por. Hbr 10, 20-21) popatrzmy na ziemską drogę naszego Kościoła diecezjalnego, którą przebyliśmy w ostatnim czasie, i która czeka nas w najbliższych dniach.

Chciałbym zwrócić uwagę najpierw na zakończoną 1 czerwca w Rokitnie diecezjalną peregrynację obrazu św. Józefa Kaliskiego, która trwała od 7 marca pod hasłem Milczeć, walczyć, kochać, a poświęcona była budzeniu męskiej duchowości i powołań wśród młodzieży. Obraz nawiedził ponad 60 parafii oraz więzienia i szpitale. Wszystkim prowadzącym – księżom misjonarzom, duszpasterzom młodzieży, świeckim mężczyznom i animatorom – serdecznie dziękuję za ich posługę, a uczestnikom za udział. Zarazem proszę o dalszą modlitwę za przyczyną św. Józefa w intencjach naszego Kościoła i o nowe, święte powołania kapłańskie dla naszej diecezji. Zachęcam też szczególnie mężczyzn, aby tworzyli w swych środowiskach – parafiach i dekanatach – grupy modlitewne i apostolskie. Potrzebujemy waszej obecności i aktywności w trudnych czasach.

Św. Józef oczywiście prowadzi nas do swej małżonki – Maryi. Jak wiemy, do 18 czerwca trwa w diecezji Rok Jubileuszowy związany z 350-leciem obecności obrazu Najświętszej Bożej Rodzicielki, Pani Rokitniańskiej w Rokitnie. Jestem wdzięczny Opatrzności za ten czas łaski dla naszego Kościoła, duszpasterzom za posługę i pielgrzymom za modlitwę. Szczególne podziękowania kieruję do gorzowskiego oddziału Telewizji Polskiej, który realizował comiesięczne transmisje z Rokitna.

Rok Jubileuszowy zaowocował także odnowioną formułą odpustu rokitniańskiego. Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznych uroczystościach. Najpierw będą to diecezjalne pielgrzymki środowiskowe, a więc: 11 czerwca – Pielgrzymka Zakrystianów i Organistów, 12 czerwca – Pielgrzymka Chorych, Niepełnosprawnych i Służby Zdrowia, 13 czerwca – nowa inicjatywa – Pielgrzymka Czcicieli św. Antoniego Padewskiego, na którą zapraszamy wszystkich, którzy żywią nabożeństwo do jednego z najbardziej znanych świętych Kościoła, a 17 czerwca – Pielgrzymka Leśników. Odbywać się będą również Rekolekcje Rokitniańskie (od 11 do 13 czerwca) i Diecezjalne Dni Młodzieży (14 i 15 czerwca), a centralne obchody w niedzielę 16 czerwca złączą się z 30. rocznicą koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej i z Diecezjalną Pielgrzymką Rodzin. Tego dnia od godz. 10.00 trwać będzie modlitwa różańcowa, a po katechezie, o godz. 12.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, po której czeka nas koncert pieśni rokitniańskich Królowej Orła Białego oraz otwarcie wystawy związanej z gorzowską katedrą. Szczegóły programu dostępne są na plakatach i w mediach diecezjalnych: internecie, prasie i radiu.

W centrum kaliskiego obrazu, który poznaliśmy podczas peregrynacji, między Maryją i Józefem idzie kilkuletni Jezus, Syn Boży i Syn Człowieczy. Dziś w Ewangelii jako dorosły mężczyzna, po zakończeniu swej ziemskiej misji, Jezus udzielił błogosławieństwa swym uczniom. To błogosławieństwo przekazuję dziś jako biskup diecezjalny oczekując 16 czerwca w Rokitnie szczególnie na całe rodziny z dziećmi; mężczyzn, którzy gromadzili się podczas peregrynacji obrazu św. Józefa, młodzież naszej diecezji, abyśmy razem z wielką radością wielbili Boga (por. Łk 46, 53) i Jego Matkę Maryję.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content