niedziela , 23 czerwca 2024

Komunikat w związku ze śmiercią papieża-emeryta Benedykta XVI

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Osoby życia konsekrowanego, Drodzy Diecezjanie,

w sobotę 31 grudnia 2022 r. zakończył swoją ziemską pielgrzymkę papież-emeryt Benedykt XVI. Jako następca św. Piotra zasiadał on na stolicy Apostolskiej w latach 2005-2013. Wyrażamy wdzięczność za jego długoletnią posługę ofiarowaną Kościołowi. Modlimy się, aby Bóg okazał miłosierdzie swojemu wiernemu słudze i obdarzył go wiekuistym pokojem.

Proszę Czcigodnych Księży, aby w niedzielę 1 stycznia 2023 r., w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, każda msza św. została poprzedzona modlitwą Anioł Pański w intencji zmarłego papieża-emeryta (przed ołtarzem lub po dojściu do miejsca przewodniczenia). O miłosierdzie Boże dla śp. Benedykta XVI należy również modlić się w modlitwie powszechnej. W tym dniu biskupi naszej diecezji będą sprawować Najświętszą Ofiarę intencji zmarłego papieża-seniora. Ja uczynię to w zielonogórskiej konkatedrze o godz. 12.00, bp Adrian Put – w katedrze gorzowskiej o godz. 10.30, zaś bp Paweł Socha – w głogowskiej kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP o godz. 11.00.

Wszystkich wiernych zachęcam, aby w dni powszednie najbliższego tygodnia polecali zmarłego w swojej osobistej modlitwie, o ile to możliwe połączonej z nawiedzeniem kościoła.

Proszę także, aby w środę 4 stycznia 2023 r. przed mszą św. duszpasterze wraz z wiernymi odmówili Różaniec w intencji śp. Benedykta XVI. Natomiast w czwartek 5 stycznia 2023 r. – w dniu sprawowania obrzędów pogrzebowych w Watykanie – w parafiach należy odprawić w dogodnej porze mszę św. w intencji zmarłego papieża-emeryta posługując się formularzem Za zmarłego papieża (Prefacja o zmarłych, szaty koloru fioletowego).

Z pasterskim błogosławieństwem na rozpoczynający się Nowy Rok

Zielona Góra, 31 grudnia 2022 r.

Znak: B2-15/22

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content