Komunikat z okazji Światowych Dni Modlitw o Ochronę Stworzenia

„Pochwalony bądź Panie mój”

W najbliższym czasie Kościół powszechny na całym świecie będzie się łączył w wspólnych obchodach Światowych Dni Modlitw o Ochronę Stworzenia przypadających corocznie 1 września. Dzień ten ustanowił Papież Franciszek w roku 2015, będącym jednocześnie rokiem ogłoszenia Encykliki „Laudato si’”. Pogłębiając świadomość odpowiedzialności za powierzone nam dary stworzenia, jak również związanych z tym wyzwań, pragniemy prosić Boga Stworzyciela, aby swoją łaską wspierał misję, którą nas obdarzył względem całego stworzonego świata, jak również przeprosić za nasze zaniedbania w tej materii. Tym samym zachęcam, by w naszych wspólnotach diecezjalnych, parafialnych i zakonnych przeżyć świadomie stanięcie przed Stworzycielem w łączności modlitewnej z Ojcem Świętym i całym światem. W tym samym czasie będziemy zanosić nasze modlitwy w łączności z Kościołem prawosławnym i innymi wspólnotami religijnymi na wszystkich kontynentach.

Serdecznie zachęcam do podjęcia różnych form aktywności w parafiach, wspólnotach, szkołach w czasie wspomnianego Dni Modlitw. Mogą one polegać na przykład na odprawieniu okolicznościowego nabożeństwa, wygłoszeniu kazań podejmujących wątek Boga Stworzyciela, przeprowadzeniu dedykowanej lekcji religii w szkole, wygłoszeniu konferencji przez zaproszonego prelegenta, zrealizowaniu spotkania formacyjnego w środowisku wspólnoty diecezjalnej i w jej parafiach, przeprowadzeniu wybranej inicjatywy na rzecz środowiska na terenie parafii itp. Okres wspomnianych Dni Modlitwy zakończymy wspomnieniem świętego Franciszka z Asyżu w dniu 4 października. Zapraszam serdecznie do zjednoczenia się w tym czasie we wspólnej modlitwie, bowiem poprzez poszanowanie dzieła stworzenia wyrażamy wdzięczną miłość i szacunek do samego Boga Stworzyciela.

Poniżej propozycja do ewentualnego skorzystania z materiałów pomocniczych:

  1. Pomoc homiletyczną lub katechetyczną może stanowić publikacja „Gratias Domine” zawierająca przykładowe homilie do dzieci, młodzieży i dorosłych. Znajdują się w niej także propozycje konspektów katechez na różnym poziomie edukacji szkolnej.

Link do publikacji: https://ekomaika.pl/jak-wlaczyc-tryb-eko-o-tym-w-filmie-gratias-domine/ – poniżej w zamieszczonym opisie należy kliknąć hasło „pobierz”.

  1. Pomoc do przeprowadzenia katechezy lub spotkania formacyjnego może stanowić również film o tym samym tytule „Gratias Domine” przybliżający w sposób ciekawy i nowoczesny tematykę encykliki „Laudato si’”. Został on zrealizowany z założeniem, że będzie mógł pełnić rolę pomocy dydaktycznej dla katechetów.

Link do filmu: https://ekomaika.pl/gratias-domine-ekohomilie-i-ekokatechezy/ .

Publikacja i film są ogólnie dostępne i można z nich swobodnie korzystać bez ograniczeń.

  1. W załączeniu tegoroczne orędzie Papieża Franciszka na Światowe Dni Modlitw o Ochronę Stworzenia.

Z wyrazami szacunku

+Tadeusz Lityński

Przewodniczący Zespołu „LAUDATO SI’” przy Radzie Społecznej KEP

Zielona Góra, 1 sierpnia 2023 r.

Znak: B2-11/23

Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego (13.05.2023 r.)

Sprawdź także

Zielonogórskiej Kapituła Kolegiacka ma dwóch nowych kanoników gremialnych

Sesja Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi Śląskiej odbyła się 11 kwietnia w Zielonej Górze. …

Skip to content