Konferencja historyczna w Zielonej Górze

„Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL” – to hasło konferencji, która odbyła się 7 listopada w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

Konferencja to druga odsłona cyklu zatytułowanego: „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989”. Wygłoszono następujące referaty: „Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa z 13 czerwca 1946 roku (tzw. mały kodeks karny) w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (1946 – 1950)” – dr Karol Siemaszko, „Ofiary represji Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w latach 1950-1954 wśród ludności cywilnej” – mgr Marek Budniak, „Na straży organów represji. Sylwetki szefów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze” – mgr Krzysztof Mazur, „Rola PPR/PZPR w orzecznictwie sądów zielonogórskich” – dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz i „Represjonowani działacze Zielonogórskiej Solidarności” – mgr Andrzej Perlak.


Organizatorami konferencji byli: Fundacja Civitas Christiana, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Lubuski Urząd Wojewódzki.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym …

Skip to content